CampusFM 103.7

 

BEJN TITWIBA U NISKATA SHANA

Programm ta' 30 minuta li matulu, daqqa b'ton serju u daqqa b'ton ferriehi, Sergio Grech jiddiskuti temi sajfin. Il-moda, il-fidi, il-lukandi, is-safar, il-funerali u ħafna iktar. Din hija s-sensiela li m'għandekx titlef dan is-sajf. Arja friska kontra l-foga tas-shana. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-isfidi tal-Kunsilli Lokali: Il-Belt Valletta - Dr. Alexei Dingli.
Program 2: Il-kostruzzjoni fis-sajf - Perit Alistair Avallone.
Program 3: Il-kreattivita fis-sajf - Dr. Gorg Mallia.
Program 4: In-nuccalijiet - Mr. Kerstein Gabarretta, Optometrista.
Program 5: Ir-ricerka – Dr. Terence Portelli.
Program 6: Il-kotba: libreriji u servizzi – Cheryl Falzon.
Program 7: Il-festi - Mario Coleiro.
Program 8: Il-kotba - Dr. Chris Gruppetta.
Program 9: Id-divertiment u t-turizmu fis-sajf - Philip Fenech.
Program 10: Il-bahar – Prof. Alan Deidun.
Program 11: Is-sahha u x-xemx – Dr. Charmaine Gauci.
Program 12: Il-media fis-sajf – Dr. Andrew Azzopardi.
Program 13: Ir-religjon matul is-sajf – Fr. John Berry.
Program 14: Il-protezzjoni Civili - Manwel Psaila.
Program 15: Ix-xoghol tal-Pulizija – Ass. Kumm. Martin Sammut.
Program 16: Il-moda fis-sajf – Noelene Miggiani.
Program 17: Il-qawmien ta' Strada Stretta – Dr. Giuseppe Schembri Bonaci.
Program 18: Roundup tas-sensiela.