CampusFM 103.7

 

ASSEDJU: GRAJJA MDEMMIJA TAS-SAJF 1565

Din is-sena Malta qeghda tfakkar l-450 sena ta' l-Assedju l-Kbir. Dan kien avveniment importanti fl-istorja taghna, minhabba l-fatt li mhux biss kien spicca b'wicc il-gid, izda kellu jkun ukoll il-bidu tar-rinaxximent ta' Malta. Il-konsegwenzi li sehhew warajh kellhom ihallu impatt fis-socjeta Maltija, sal-gurnata tal-lum. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Vincent Zammit

Back to Main Webcast Page

Week 1: It-Tnejn: 18 ta' Mejju: Il-wasla tal-flotta Ottomana.
It-Tlieta: L-ewwel inzul, l-ewwel taqbida.
L-Erbgha: L-isbark f'Marsaxlokk.
Il-Hamis: In-nies tal-kampanja.
Il-Gimgha: Il-Gran Mastru Jean de Valette.

Week 2: It-Tnejn: Il-kavallerija ta' l-Ordni.
It-Tlieta: L-ewwel taqbida quddiem il-Birgu.
L-Erbgha: L-Imdina.
Il-Hamis: Forti Sant' Iermu.
Il-Gimgha: Dragut.

Week 3: It-Tnejn: Protesti mid-difensuri tal-Forti Sant' Iermu.
It-Tlieta: Id-difiza tal-port il-kbir.
L-Erbgha: Ghajnuna lejn Forti Sant' Iermu.
Il-Hamis: Il-Kaptan Andres de Miranda.
Il-Gimgha: Toni Bajada.

Week 4: It-Tnejn: Renegati matul l-Assedju.
It-Tlieta: Forti Sant' Iermu attakkat mill-ġdid.
L-Erbgha: Il-mewt ta' Dragut.
Il-Hamis: Forti Sant' Anglu.
Il-Gimgha: Fra Roberto, kapuccin.

Week 5: It-Tnejn: It-Torri Kavallier.
It-Tlieta: It-telfa tal-forti Sant' Iermu.
L-Erbgha: Hruxija.
Il-Hamis: Is-swar ta' l-Isla.
Il-Gimgha: Bormla.

Week 6: It-Tnejn: Forti San Mikiel.
It-Tlieta: Artillerija uzata.
L-Erbgha: Il-Maltin waqt l-assedju.
Il-Hamis: Il-wasla ta' l-ghajnuna z-zghira.
Il-Gimgha: Preparamenti fil-Birgu; Il-fossa ta' Kastilja.

Week 7: It-Tnejn: Arkebusi u armi ohra.
It-Tlieta: Kurunell Merchior Robles.
L-Erbgha: Il-problema tan-nuqqas t'ikel.
Il-Hamis: Id-difiza tal-posta ta' Kastilja.
Il-Gimgha: Preparamenti ghad-difiza tal-attakk mill-bahar.

Week 8: It-Tnejn: Preparamenti ta' l-Ottomani ghal attakk fuq il-bahar.
It-Tlieta: Id-difiza tal-forti San Mikiel u l-Isla.
L-Erbgha: Attakk minn fuq il-bahar.
Il-Hamis: L-artillerija tal-Kavallieri.
Il-Gimgha: Il-gannisseri.

Week 9: It-Tnejn: Ghawdex u c-Citadella matul l-Assedju.
It-Tlieta: Il-Kavallier Juan de Guaras.
L-Erbgha: Mini taht is-swar.
Il-Hamis: Kavallieri Germanizi waqt l-Assedju.
Il-Gimgha: Il-Kavallier Fra Mathurin Lescaut Romegas.

Week 10: It-Tnejn: In-novilta Maltija matul l-assedju.
It-Tlieta: Kavallieri tal-lingwa Alverjana.
L-Erbgha: Il-posta ta' Kastilja taht attakk.
Il-Hamis: Pawlu Mico.
Il-Gimgha: Kavillieri Taljani matul l-Assedju.

Week 11: It-Tnejn: Il-posta ta' Robles attakkata.
It-Tlieta: Preparamenti fi Sqallija.
L-Erbgha: Attakki barra s-swar.
Il-Hamis: Nies li ma kienux suldati.
Il-Gimgha: Spjunagg u komunikazzjoni matul l-assedju.

Week 12: It-Tnejn: Il-feriment tal-Gran Mastru de Vallette.
It-Tlieta: Sipahis.
L-Erbgha: L-attakk fuq il-kamp tal-Marsa.
Il-Hamis: Kavallieri Francizi matul l-assedju.
Il-Gimgha: Il-batterija De-Guiral.

Week 13: It-Tnejn: Spanjol jahrab u jmur ma' l-Ottomani.
It-Tlieta: Il-Kavallier Fra Francesco Lanfreducci.
L-Erbgha: Il-komunita' ta' Ghar il-Kbir.
Il-Hamis: Kavallieri Aragonizi matul l-assedju.
Il-Gimgha: Jum ta' glied u xita.

Week 14: It-Tnejn: Hipolito Sans - La Maltea.
It-Tlieta: Mapep ta' l-Assedju.
L-Erbgha: Fra Vincenzo Anastagi.
Il-Hamis: Ikel matul l-Assedju.
Il-Gimgha: Kavallieri Kastiljani matul l-Assedju.

Week 15: It-Tnejn: Dom Pedro de Mesquita.
It-Tlieta: L-ahhar taqbid.
L-Erbgha: Kavallieri tal-lingwa ta' Provenzja fl-Assedju.
Il-Hamis: Preparamenti Sqallija.
Il-Gimgha: Ikomplu l-preparamenti fi Sqallija.

Week 16: It-Tnejn: Il-wasla ta' l-ghajnuna l-kbira.
It-Tlieta: Ir-reazzjoni ta' l-Ottomani.
L-Erbgha: Reazzjoni tal-Kavallieri.
Il-Hamis: Ascanio della Corgna.
Il-Gimgha: Decizjonijiet ghal kapijiet ta' l-Ottomani.

Week 17: It-Tnejn: L-ahhar taqbida.
It-Tlieta: It-tluq tal-flotta Ottomana.
L-Erbgha: It-temp matul l-Assedju.
Il-Hamis: Sir Oliver Starkey.
Il-Gimgha: Don Garcia de Toledo.

Week 18: It-Tnejn: Ir-reazzjoni wara t-tmiem ta' l-Assedju.
It-Tlieta: Afreski fil-Palazz.
L-Erbgha: Matteo Perez d'Aleccio.
Il-Hamis: Il-monumet tar-rebha fil-Birgu.
Il-Gimgha: Il-monument ta' l-Assedju l-Kbir fil-Belt.