CampusFM 103.7

 

Noti Mit-Tastiera

Din is-sensiela tesponi varjeta’ ta’ kompozizzjonijiet fejn jiehdu prominenza strumenti tat-tastiera, l-aktar il-pjanu, l-orgni u l-harpsichord. Din il-muzika tiehu lis-semmiegha mill-era rinaxximentali sal-gurnata tal-lum, bejn wiehed u iehor f’ordni kronolgika.

Produzzjoni ta’ Dr.Silvio Camilleri.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Muzika rinaxximentali.
Program 2: Muzika ta' epoka Barokka.
Program 3: Muzika ta' Bach.
Program 4: Mozart u kompozituri ohra.
Program 5: Beethoven u kompozituri ohra..
Program 6: Franz Schubert; Muzio Clementi.
Program 7: Chopin u kompozituri ohra.
Program 8: Muzika tal-perjodu romantiku: Liszt.
Program 9: Muzika tal-perjodu romantiku: Brahms.
Program 10: Muzika ta' Grieg, Debussy u ohrajn.
Program 11: Muzika ta' Rachmaninov u ohrajn.
Program 12: Muzika tal-ewwel nofs tas-seklu 20.
Program 13: Kompozizzjonijiet tas-seklu 20.
Program 14: Olivier Messien; Kompozizzjonijiet ta' Joseph Vella.
Program 15: Bela Bartok u kompozituri ohra.
Program 16: Muzika mill-ahhar nofs tas-seklu 20.
Program 17: Gyorgyi Ligeti u kompozituri ohra.
Program 18: Muzika mis-seklu 20 u kontemporanja.