CampusFM 103.7

 

Is-Sajf Tieghi

Sergio Grech jiltaqa’ ma’ personalitajiet lokali dwar kif huma jqattghu l-istagun tas-Sajf. Il-programm johloq kuxjenza dwar kif kategoriji ta’ nies minn esperjenzi differenti jghixu s-sajf. Barra minn hekk, il-personalitajiet mistiedna jiftakru dwar is-sjuf ta’ tfulithom u kif kienu jqattughhom. B’hekk ikollhom l-opportunita’ li jfakkruna fil-passat ricenti.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Sajf f'Ghawdex fil-50 u s-60-ijiet.
Program 2: Dr. Gorg Mallia.
Program 3: Dr. Alan Deidun.
Program 4: Ivan Debattista.
Program 5: D. Tonio Portughese.
Program 6: Trevor Zahra.
Program 7: Sergio Mallia.
Program 8: Vince Fabri.
Program 9: Ruben Zahra.
Program 10: Mark Schembri, pittur.
Program 11: Dr. Adrian Grima.
Program 12: Dr. Paula Mifsud Bonnici.
Program 13: Gino Galea, fotografu.
Program 14: Dr. Anton Grech, psikologu.
Program 15: Dr. Andrew Azzopardi.
Program 16: Dr. Rene Camilleri.
Program 17: Claire Agius.
Program 18: Celaine Buhagiar.