CampusFM 103.7

 

Retroskopju

Vjagg radjufoniku mzewwaq li jehodna lura fis-snin permezz ta' siltiet letterarju varji. Minn novelli u poeziji sa essays u artikli f'gazzetti jew rivisti. Minn lirika ta' kanzunnetti sa taqbiliet, idjomi u qwiel. Niffukkaw fuq suggetti varji, fuq dak kollu li jaghmilna mhux biss bnedmin izda wkoll Mediterranji u Maltin. Dan kollu f'burdata sajfija u eklektika, izda fuq kollox leggera u divertenti.

Produzzjoni ta’ Anton Farrugia.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Tliet Ghannejja ta' Gorg Pisani; Pietru Caxaro u l-Cantilena; Ruzar Briffa u Lill-Ommi; Frans Baldacchino Il-Budaj u Lament.
Program 2: Zaghzugh ta' Dejjem: Il-Bahar. (1)
Program 3: Zaghzugh ta' Dejjem: Il-Bahar. (2).
Program 4: Erba' blatiet: L-arcipelagu Malti. (1)
Program 5: L-arcipelagu Malti (2): Ghawdex, Kemmuna, Filfla, Blata tal-General u l-Gzejjer ta' San Pawl.
Program 6: F'Ulied l-Art, Xenqet ir-Raba'. (1)
Program 7: F'Ulied l-Art, Xenqet ir-Raba'. (2)
Program 8: Imkejjen ta' qima mill-Ggantija sar-Rotunda. (1)
Program 9: Imkejjen ta' qima mill-Ggantija sar-Rotunda. (2)
Program 10: Imkejjen ta' qima mill-Ggantija sar-Rotunda. (3)
Program 11: Mard, Duwa u Fejqan... (1)
Program 12: Mard, Duwa u Fejqan... (2).
Program 13: Ghana, Daqq u Zfin.... (1)
Program 14: Ghana, Daqq u Zfin.... (2)
Program 15: Ghana, Daqq u Zfin.... (3)
Program 16: Ghana, Daqq u Zfin.... (4)
Program 17: Il-familja fil-kultura Maltija Mediterranja.
Program 18: Gherf missirijietna fil-qwiel Maltin.