CampusFM 103.7

 

Mill-Bokka tax-Xelter

Stejjer li graw ta' Maltin u Ghawdxin taht il-madmad ta' qillet il-ghadu. Tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Anton Farrugia.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Stejjer mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorff: Joqrob il-maltemp. (1)
Program 2: Stejjer mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorff: Joqrob il-maltemp. (2)
Program 3: Stejjer mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorff: Joqrob il-maltemp. (3)
Program 4: Stejjer mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorff: Jiskarsaw l-affarijiet. (1)
Program 5: Stejjer mill-ktieb Meta Konna Zghar: Grajjiet tal-gwerra imfakkra minn membri ta' l-Universita' tat-Tielet Eta': Il-Fantazma tal-Guh ta' Victor Coppini.
Program 6: Stejjer mill-ktieb Meta Konna Zghar: Grajjiet tal-gwerra imfakkra minn membri ta' l-Universita' tat-Tielet Eta': Tifkiriet ta' William Bonello.
Program 7: Stejjer mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorff.
Program 8: Mill-ktieb Il-qilla tal-gwerra fuq Ghawdex 1940 sa l-1943 ta' Frank Bezzina rivedut u mkabbar minn Charles Bezzina.
Program 9: Tifkiriet ta' zmien il-gwerra minn tlett tobba mehudin mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi Maltin fil-gwerra, grajjet il-poplu.
Program 10: Tifkiriet ta' zmien il-gwerra mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi Maltin fil-gwerra, grajjet il-poplu: rakkonti ta' Carmelo Kalafato u Louis Camilleri.
Program 11: Ir-rwol tal-qassisin fil-gwerra. Tifkiriet mehudin mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi Maltin fil-Gwerra, Grajjet il-Poplu.
Program 12: Stejjer mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorff.
Program 13: Stejjer mill-ktieb Sereni u Serenati ta' Lina Brockdorff.
Program 14: Mqabba: Rahal fi gwerra - Siltiet minn tezi mhux ippubblikata bl-isem ta' Mqabba: aspetti storici u socjali ta' Anton Farrugia u reazzjoni ta' dak li kien il-kappillan ta' l-Imqabba.
Program 15: Tifkiriet migbura minn Charles Bezzina fil-ktieb tieghu Meta karbet is-sirena. Tifkiriet tal-gwerra f'Ghawdex: Joseph Said minn Nadur.
Program 16: Tifkiriet migbura minn Charles Bezzina fil-ktieb tieghu Meta karbet is-sirena. Tifkiriet tal-gwerra f'Ghawdex: Mary Spiteri minn Ghajnsielem; George Tabone mir-Rabat; Perit Andre Zammit mir-Rabat.
Program 17: Tifkiriet tat-tfal ta' zmien il-gwerra mehudin mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi Maltin fil-Gwerra, Grajjet il-Poplu. Rakkonti ta' Pawlu Aquilina, Agnes Azzopardi.
Program 18: Tifkiriet tat-tfal ta' zmien il-gwerra mehudin mill-ktieb ta' Lawrence Mizzi Maltin fil-Gwerra, Grajjet il-Poplu. Rakkonti ta' Joseph J. Camilleri, Lillian Camilleri nee Church u Guido Lanfranco.