CampusFM 103.7

 

Ktieb fl-Idejn

Programm li jitratta kittieba u awturi Maltin - pubblikazzjoni ta' Horizons.

Produzzjoni: Horizons
Prezentazzjoni: Joseph Galea.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Tiktok is-saghtejn (Edgar Formosa).
Program 2: Ghaxar snin habs (Karmenu Duca).
Program 3: Il-lejl ta' l-irgulija (Sergio Grech).
Program 4: Battuti ghal inzul ix-xemx (Charles Xerri, Albert Marshall, Ivan Debattista, Vince Micallef Pule).
Program 5: Arlogg ta' Darba (Charles Flores).
Program 6: Meta l-harifa tiskot (Gorg Peresso).
Program 7: Anton Agius: Gothic Socialist Realism.
Program 8: Ix-xitwa ta' wara s-sjuf.
Program 9: Vampiri.
Program 10: L-istejjer ta' l-istorja.
Program 11: Apap, Cremona and St. Paul.
Program 12: L-irhula li jiccelebraw il-festa ta' Santa Marija.
Program 13: Battuti ghal inzul ix-xemx.
Program 14: Stejjer ghall-Hadd.
Program 15: Slippery Steps.
Program 16: Il-kittieb.
Program 17: Repeat.
Program 18: Il-kotba tal-Horizons.