CampusFM 103.7

 

I'm Alright

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Andrew Azzopardi.I'm Alright I

Wara sensiliet bi sfond storiku li mexxewna fi zmien l-Gharab, il-Kavallieri u l-Francizi, ghal din l-iskeda se naqbdu it-triq twila kolonjali taht l-Inglizi matul l-ahhar zewg sekli - grajja li wasslitna ghall-awtonomija totali Maltija.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Malta taht l-Inglizi. (1)
Program 2: Malta taht l-Inglizi. (2).
Program 3: Il-Maltin fit-Tunezija taht l-Inglizi.
Program 4.
Program 5: Aspetti socjali tal-Maltin taht l-Inglizi.
Program 6: Satira fuq l-Inglizi f'Malta. (1)
Program 7: Satira fuq l-Inglizi f'Malta. (2)
Program 8: L-influenza tal-Inglizi wara l-Kavallieri. (1)
Program 9: L-influenza tal-Inglizi wara l-Kavallieri. (2)
Program 10: Franza u l-Ingilterra.
Program 11: Reid - Portolani.
Program 12: Kultura kulinari taht l-Inglizi. (1)
Program 13: Kultura kulinari taht l-Inglizi. (2)
Program 14: Influenza letterarja Ingliza. (1)
Program 15: Influenza letterarja Ingliza. (2)
Program 16: Influenza Ingliza fuq poeziji u teatru.
Program 17.


I'm Alright II

Iz-zmien kolonjali ta' l-Inglizi tul l-ahhar zewg sekli - grajja li wasslet ghall-awtonomija totali Maltija.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Mill-Kavallieri ghall-Inglizi - X'differenza?.
Program 2: Il-Knisja u l-Inglizi. (1)
Program 3: Il-Knisja u l-Inglizi. (2)
Program 4: L-internati fil-Gwerra l-Kbira; Il-Knisja u l-Inglizi. (3)
Program 5: L-isport u l-Inglizi.
Program 6: Il-Malti taht l-Inglizi. (1)
Program 7: Il-Malti u l-kotba taht l-Inglizi.
Program 8: L-arkitettura fi zmien l-Inglizi (1); Scamp
Program 9: L-arkitettura fi zmien l-Inglizi (2); Nerik Mizzi
Program 10: Il-muzika fi zmien l-Inglizi. (1)
Program 11: Il-muzika fi zmien l-Inglizi. (2)
Program 12: Gurnalizmu bil-Malti u bl-Ingliz.
Program 13: Il-politika fiz-zmien kolonjali. (1)
Program 14: Il-politika fiz-zmien kolonjali. (2)
Program 15: Il-politika wara l-Indipendenza. (1)
Program 16: Il-politika wara l-Indipendenza. (2)
Program 17: Muzika popolari taht l-Inglizi.


I'm Alright III

Iz-zmien kolonjali ta' l-Inglizi tul l-ahhar zewg sekli - grajja li wasslet ghall-awtonomija totali Maltija.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Karita tal-Knisja fi zmien Kolonjali.
Program 2: Ic-Civil taht l-Inglizi. (1)
Program 3: Ic-Civil taht l-Inglizi. (2)
Program 4: It-teatru taht l-Inglizi. (1)
Program 5: It-teatru taht l-Inglizi. (2)
Program 6: L-edukazzjoni taht l-Inglizi. (1)
Program 7: L-edukazzjoni taht l-Inglizi. (2)
Program 8: Strada Stretta taht l-Inglizi. (1)
Program 9: Strada Stretta taht l-Inglizi. (2)
Program 10: Post kolonjalizmu kulturali. (1)
Program 11: Post kolonjalizmu kulturali. (2)
Program 12: Il-konvoj ta' Santa Marija.
Program 13: Media digitali fl-Ingilterra.
Program 14: Drama mnebbha mill-Inglizi.
Program 15: L-arkivji taht l-Inglizi. (1)
Program 16: L-arkivji taht l-Inglizi. (2)
Program 17: Tezori nazzjonali taht l-Inglizi.
Program 18: Il-Maltin fil-Marina Brittanika.