CampusFM 103.7

 

Marci, Brijju u Statwi

Matul is-sensiela niehdu lis-semmiegha fuq vjagg socjologiku u antropologiku dwar il-festi Maltin. Din is-sensiela se tistudja mill-qrib il-festa Maltija, tiddefinixxiha, u tipprova tifhem ghaliex falliet it-teorija ta’ Jeremy Boissevain meta dan snin ilu kien sostna li l-festi ghad jispiccaw f’Malta.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Sergio Grech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-izvilupp tal-festi Maltin.
Program 2: Il-valur socjologiku tal-festi Maltin.
Program 3: L-izvilupp tal-festi Maltin fuq il-Facebook u l-internet.
Program 4: Il-muzika tal-Knisja.
Program 5: Ir-rwol tal-baned fil-festi Maltin.
Program 6: Il-festi mill-perspettiva letterarja.
Program 7: Il-bidu tal-baned fil-festi Maltin.
Program 8: Publikazzjonijiet tal-festi.
Program 9: In-nar tal-festa.
Program 10: Ir-rwol tal-pulizija fil-festi.
Program 11: Il-festa fil-parrocca.
Program 12: Is-sehem taz-zghazagh fil-festi.
Program 13: Il-festa Maltija.
Program 14: It-turizmu u l-festi.
Program 15: Il-pubblikazzjonijiet tal-kazini tal-baned.
Program 16: Il-festi lura fis-snin.
Program 17: Il-festi minn wara l-kwinti.
Program 18: Harsa lura u l-futur tal-festi.