CampusFM 103.7

 

Zaghzugh ta' Dejjem

Sensiela dwar il-bahar.

Back to Main Webcast Page

Program 1: The making of Malta.
Program 2: Diversi opri tal-bahar.
Program 3: L-effet li tghix fi gzira mdawra bil-bahar.
Program 4: L-inkwinament tal-bahar.
Program 5: Il-Pittur u l-Bahar.
Program 6: Muzika Taljana taz-zmien sittin dwar il-bahar.
Program 7: Ex-Voto Marittimi.
Program 8: Is-Sajd.
Program 9: Il-hut u l-ikel.
Program 10: Il-muzew marittimu tal-Birgu.
Program 11: Il-ligi internazzjonali tal-bahar.
Program 12: Il-bahar u l-mitologija.
Program 13: Tragedja fuq il-bahar.
Program 14: Il-bahar u l-films.
Program 15: Graffiti marittimi.
Program 16: Il-bughaddas u l-ankra ta' San Pawl.
Program 17: Senglea Historical Society u l-bastimenti merkantili Maltin tas-seklu 19.
Program 18: Tmiem tas-sensiela.