CampusFM 103.7

 

Linja KampusLinja Kampus I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Servizz tal-Health and Wellness Centre għall-istudenti - Dr Joan Camilleri u Donatella Pace Olivari.
Program 2: Freshers' Week - Matthew Xuereb il-President u Matthew Gauci il-Vici-President KSU.
Program 3: Il-ħidma li ssir fiċ-Chaplaincy tal-Universita - Fr Patrick Magro, Christian Mintoff u Martha Maria Dimech.
Program 4: Malta Health Students Association & TDM2000 - Gayle Bonnici, Jacobo Baldacchino.
Program 5: Learning styles during COVID 19 - James Cilia. (1)
Program 6: Learning styles during COVID 19 - James Cilia. (2)
Program 7: MATSEC results the way forward - Lorleen Farrugia and Noel Caruana.
Program 8: L-impatt tat-trawma fuq l-istudju - Gail Debono u Anthea d'Amico.
Program 9: Mindfulness - Clayton Micallef.
Program 10: Saħħa mentali - Dr Paulann Grech and Dr Alexei Sammut.
Program 11: Rowing Club - Rebekah Caruana u Jacob Callus.
Program 12: Lifestyle balance - Jackie Fenech, Director of HR and Development.
Program 13: Il-fluwidita fil-qasam tax-xogħol - Jackie Fenech, Director of HR and Development.


Linja Kampus II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-isfidi li kien hemm l-aħħar sena - Dr Joan Camilleri.
Program 2: L-importanza tal-annimali bħala terapija - Dr Joan Camilleri, Fr Patrick Magro u Laura Buhagiar.
Program 3: Għajnuna għal dawk li għandhom ħsibijiet suwiċidali - Dr Marthese Sant, Charmaine Mifsud Cardona.
Program 4: Issues li jolqtu l-istudenti Internazzjonali - Stephania Agius Fabri.
Program 5: Bullying and harassment - Dr Dione Mifsud.
Program 6: L-inklużjoni tal-ġeneru - Prof Marie Therese Camilleri Podesta.
Program 7: Il-biża tal-Covid - Jamie Bonnici, Fr Patrick Magro sj.
Program 8: Lejn it-Tielet Eta - Prof Marvin Formosa.
Program 9: Prof Alfred Vella, Rettur.
Program 10: Fastidju Sesswali – Roderick Vassallo, Dr Maureen Cole, Yasmin Ellul.
Program 11: Ikel u l-problemi li jġib miegħu fi żmien il-COVID19 - Ms Darleen Zerafa, Ms Therese Micallef.
Program 12: Inklussivita' u Ugwaljanza fil-Kampus - Dr Francois Mifsud u Dr Maureen Cole.
Program 13: L-istudenti Solidarity Fund waqt it-tielet mewġa tal-COVID - Ms Donatella Pace Olivari u Ms Yasmine Ellul.


Linja Kampus III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Id-dentistrija – Prof Nikolai Attard.
Program 2: Survey of Assessment, Learning and Teaching (SALT) – Prof Paul Bartolo.
Program 3: Junior College – Paul Xuereb, Prinċipal u Anna Maria Borg Bartolo.
Program 4: Is-saħħa mentali ta' l-istudent waqt il-COVID - Dr Anton Grech.
Program 5: Ir-Rwol ta' Campus FM waqt il-pandemija - Celaine Buhagiar and Geordie Debono.
Program 6: Il-Librerija Universitarja fiż-żmien il-covid - Ms Josianne Camilleri Vella.
Program 7: Ir-relazzjoni tal-koppja (1) - Prof. Angela Abela and Dr Sue Vella.
Program 8: Ħiliet għal waqt l-Istudju - Dr Joan Camilleri.
Program 9: Relazzjoni bejn il-koppja (2) - Prof Angela Abela and Prof Suzanne Piscopo.
Program 10: It-Trobbija tal-Ulied - Prof Angela Abela and Prof Suzanne Piscopo.
Program 11: Kellimni waqt il-covid - Kurt Abela and Claudia Taylor East.
Program 12: Covid-19 - fejn sejrin? - Dr Chris Barbara, cons., Prof. Julian Mamo.
Program 13: Covid-19 u l-Anzjeta Soċjali - Ms Sandra Schembri Wismayer.