CampusFM 103.7

 

Mill-Kulleġġ

Sensiela li se tidħol gewwa l-Junior College u tħares mill-qrib lejn dak li qed jiġi offrut lill-istudenti. Kemm mil-lat akkademiku kif ukoll aspetti oħra marbuta ma' sport, opportunitajiet barra l-kampus, avvenimenti u programmi li jagħmlu l-ħajja ta' student tal-junior college aktar interessanti.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Mr Paul Xuereb, prinċipal Junior College.
Program 2: L-Istudent fil-Kulleġġ - Paul Xuereb.
Program 3: Diversita' u Inklużjoni fil-Kulleġġ - Angele Deguara u Roderick Vassallo, Viċi Prinċipal.
Program 4: Kif tieħu ħsieb tiegħek innifsek u kif jgħinek il-Kulleġġ - Anna Borg Bartolo, Fleur Mifsud Bons, Fr. Bernard Micallef.
Program 5: The International Dimension of Junior College – Boryana Chaneva.
Program 6: Healthy Lifestyle at the College – Karl Cortis, Roseann Dimech.
Program 7: L-Arti Kreattiva fil-Kulleġġ – Roderick Vassallo, Marcelle Theuma, Olivianne Farrugia.
Program 8: Kif il-Kulleġġ iħeġġeġ lill-istudenti u l-istaff ikunu ċittadini attivi – David Aloisio, Ronald Cuschieri u Lilliana Marich.
Program 9: Attivitajiet annwali fil-Kulleġġ – Roseanne Dimech, Marcelle Theuma, Giosue Panciamore, Dr Joe Doublet.
Program 10: Enrichment Programs fil-Kulleġġ – Roderick Vassallo.
Program 11: Kif jaħdmu l-Programmi Akkademiċi fil-Kulleġġ – Giosue' Pianciamore.
Program 12: Il-Programmi ta' Studju differenti li joffri il-Kulleġġ – Paul Xuereb.
Program 13: Kif tipprepara biex tingħaqad mal-Kulleġġ – Giosue Pianciamore.