CampusFM 103.7

 

Nofs Seklu Kotba

Sergio Grech u Joseph Mizzi jiltaqgħu ma' diversi mistiedna u flimkien magħhom jiddokumentaw l-istorja tal-Klabb Kotba Maltin wieħed mill-atturi ewlenin tal-industrija tal-ktieb f'Malta.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Fr Charles Cini u Louis J. Scerri.
Program 2: Prof Dijonisju Agius.
Program 3: Victor Fenech.
Program 4: Ġorġ Mallia.
Program 5: Charles Casha.
Program 6: Joe M. Attard.
Program 7: Professur Manwel Mifsud.
Program 8: Dr Immanuel Mifsud u Rita Saliba.
Program 9: Maria Mizzi u wliedha.
Program 10: Prof Henry Frendo u Dr Adrian Grima.
Program 11: Joe Borg.
Program 12: Dun Ġużepp Farrugia u Norbert Bugeja.
Program 13: Joseph Mizzi.