CampusFM 103.7

 

Vuċi StudentVuċi Student I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Kunsill Studenti Universita (KSU).
Program 2: Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ).
Program 3: Grupp Universitarji Għawdxin (GUG).
Program 4: Studenti Ħarsien Soċjali (SĦS) - Gabriel Sciberras.
Program 5: Għaqda Studenti tal-Liġi (GħSL) - Matthew Charles Zammit, Valentina Cassar u Maya Spiteri Dalli.
Program 6: UM Rowing Club.
Program 7: The Third Eye.
Program 8: Malta Medical Students Association (MMSA) - Michaela Abela u Katrina Vassallo.
Program 9: Malcolm Borg - Centre of Agriculture, Aquatics and Animal Sciences MCAST, Malcolm Vassallo - Agriculture and Rural Payment Agency, Loredana Ciappara.
Program 10: National Youth Council of Malta and participants from the National Youth Parliament.
Program 11: Kunsill Studenti MCAST.
Program 12: Betapsi - Clayton Seguna.
Program 13: JEF Malta - European citizenship and youths.


Vuċi Student II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Ir-rwol tal-ġenituri fuq it-tfal tagħhom u suġġerimenti għas-saħħa mentali mit-team Willingness - Karl Azzopardi, Carloz Zarb, Luanne Grima u Michela Pace.
Program 2: Ir-Razziżmu - Karl Azzopardi, Carloz Zarb, Luanne Grima, Michela Pace.
Program 3: Educational System in Malta - Steve Galea, Rosario Ellul; Racisim and Mental health tips from Willigness.
Program 4: Freedom of Expression and Mental health tips from Willingness team - Sean Lia, Benjamin Scerri, Hayden Pesci.
Program 5: Those on Social Benefits in Malta should be required to do mandatory voluntary work and Mental health tips from Willingness team Sean Lia, Benjamin Scerri, Hayden Pesci.
Program 6: L-ugwaljanza; Mental health tips from Willingness team - Jacob Callus, Steve Galea, Michela Pace.