CampusFM 103.7

 

Tama ĠdidaTama Ġdida I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Introduzzjoni għall-Caritas - Kriżi u adattament - Marica Cassar u Anthony Gatt.
Program 2: Diffikultajiet li ngħaddu minnhom - Bernardette Briffa u Anna Micallef.
Program 3: L-effetti ta' din il-pandemija: il-kriżi li qed toħloq u x'nistgħu nagħmlu - Joseph Pellicano, Dr David Mamo.
Program 4: Kif bniedem jista jikber minn kriżi u kif jista' jgħin lilu nnifsu - Laura Holmberg u Dr Annemarie Micallef.
Program 5: Il-krizi fil-ħajja tat-tfal u l-adoloxxenti - Daniel Mercieca u Dr Lorraine Azzopardi.
Program 6: Il-proċess ta' kriżi - Laura Holmberg u Dr Annemarie Micallef.
Program 7: Is-saħħa mentali u l-għajnuna lil-carers - Gertrude Buttigieg.
Program 8: Ir-reżiljenza fil-familja - Joseph Pellicano, counsellor u Ms Johanna Rizzo, counsellor.
Program 9: Ir-reżiljenza fil-komunita' - Anna Micallef u Dr Ian Mifsud.
Program 10: Iż-żgħażagħ - Andre Bonello u Christy Spiteri.
Program 11: L-ikel u l-eżercizzju fiżiku - Dr Suzanne Piscopo u Karen Schranz.
Program 12: Id-diversi servizzi tal-CARITAS - Bernardette Briffa u Albert Debono.
Program 13: Is-servizzi tal-CARITAS: Riabilitazzjoni tad-droga - Maria Caruana u Ernest Cherrett.


Tama Ġdida II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Is-servizzi ta' Dar Maria Dolores, Dar Papa Frangisku u r-residenza Reach - Phyllisianne Cilia u Roberta Gellel.
Program 2: Victim Support Malta - Krista Tabone u Karl Grech; YMCA - Anthony Camilleri.
Program 3: Kif ikollna organizazzjonijiet b'saħħithom - Patrick Psaila, Psychologist, Training Consultant.
Program 4: Il-pulizija tal-komunita' - Ispettur Juan Mula Debono, Surġent Gaby Gatt, Surġent Mark Cremona.
Program 5: It-telfa u l-ispiritwalita' - Mgr. Victor Grech, Gloria Spiteri, Social Worker, Hospice.
Program 6: Esperjenzi ta' nies li għaddew minn esperjenzi diffiċli - Antonella Rogers, Luke Magri.
Program 7: Parenting: 0 to 3 years - Joyce Callus, Counsellor and Specialist in Adlerian Psychology.
Program 8: Parenting: 4 to 6 years - Joyce Callus, Counsellor and Specialist in Adlerian Psychology.
Program 9: Parenting: 7 to 12 years - Joyce Callus, Counsellor and Specialist in Adlerian Psychology.
Program 10: Teenage years – Joyce Callus, Counsellor and Specialist in Adlerian Psychology.
Program 11: Il-Programm Focus fl-iskejjel għall-prevenzjoni tad-droga – Anna Micallef, Prevention Educator.
Program 12: Ta L'Ibwar: L-adoloxxenti u l-abbuż tad-droga – Laura Holmberg, Counselling psychologist, u Christine Grech, Head of learning hub.
Program 13: Ta' l'Ibwar - The new Caritas rehabilitation services for adolescents – Saviour Lia, Dario Debono.