CampusFM 103.7

 

Politika Kulturali

Diskussjoni dwar temi attwali, kemm lokali kif ukoll ta' relevanza internazzjonali, li pero' dejjem jintrabtu ma' xi aspett Malti li jiffukaw fuq il-politika (fis-sens ta' policy) u l-prassi kulturali, b'eżempji prattiċi. Il-programm ikollu qalba magħmula minn skambju ma' professjonisti fis-settur, kemm minn Malta kif ukoll minn barra. Programm li jqanqal ftit mistoqsijiet u ma jservix ta' what's on iżda ta' dibattitu siewi. Ftit temi jistgħu jkunu dawn, dejjem marbutin mal-kultura: l-ambjent, il-patrimonju s-sostenibilita' ,id-diġitalizzazzjoni l-aċċess soċjali.Politika Kulturali I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-kurazzjoni fix-xena internazzjonali - Maren Richter, kuratriċi minn Vjenna b'rabtiet mill-viċin ma' Malta u l-Mediterran.
Program 2: L-istorja ħajja - Gabriel Farrugia, arkivist il-Katidral tal-Imdina u edukatur tal-Istorja.
Program 3: L-espressjoni kulturali kontemporanja, ma' Bettina Hutschek, artista minn Berlin b'qalbha marbuta ma' Malta.
Program 4: Bejn it-tradizzjoni u l-innovazzjoni - Antoine Farrugia, artist u produttur kreattiv.
Program 5: Is-sistemi ta' ħsieb u ta' prassi - Kristina Borg, artista ingaġġata u edukatriċi.
Program 6: L-immaniġġjar kulturali - Elaine Falzon, maniġer kulturali.
Program 7: L-edukazzjoni lil hinn mill-klassi - Marion Seychell, għalliema tal-istorja.
Program 8: Il-lingwa u l-pubblikazzjoni - Kit Azzopardi, editur u edukatur.
Program 9: Il-prassi fil-komunita' - Victoria Martha Pace, operatur kulturali.
Program 10: Il-kultura ingaġġata u transversali - Elyse Tonna, maniġer kulturali.
Program 11: Id-disinn urban f'ħajjitna - Dr Antoine Zammit, perit u lettur.
Program 12: Ir-relazzjonijiet internazzjonali - Angelico Baldacchino.
Program 13: Id-diversita' fid-djalogu interkulturali - Mario Gerada, attivist kulturali.


Politika Kulturali II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Il-ġustizzja soċjali u l-ekoloġija - JD Farrugia, attivist, maniġer u riċerkatur fl-ambjent u l-kultura.
Program 2: Is-soċjoloġija u l-kultura - Valerie Visanich, Senior Lecturer fis-soċjolġija fl-Universita' ta' Malta.
Program 3: Is-sostenibbilita' fis-seħħ - Konrad Xuereb, perit u enġinier.
Program 4: L-edukazzjoni u l-migrazzjoni - Samuel Maker Bol, student u Justine Lubnow, edukatriċi.
Program 5: Ir-rappreżentazzjoni tad-diversita' - Regine Psaila, ġurnalista u xandara.
Program 6: Is-sens tas-sabiħ u l-patrimonju tanġibbli u intanġibbli - Dr Anthony Pace, arkeologu u riċerkatur.
Program 7: Id-dokumentazzjoni fotografika tas-soċjeta' - Gilbert Calleja, fotografu u dokumentarista.
Program 8: Il-parteċipazzjoni ċivika attiva - Angele Galea, prattikanta kreattiva.
Program 9: Il-politika kulturali u l-komunita' LGBTI - Mina Tolu, attivista u konsulenta.
Program 10: Ir-riċerka u d-diġitalizzazzjoni fil-qasam kreattiv - Neville Borg, riċerkatur kulturali.
Program 11: Il-mużew fil-qalba tat-tiġdid soċjali - Dr Sandro Debono, kuratur u konsulent.
Program 12: L-isfidi ewlenin tat-tiġdid soċjali u kulturali - Toni Attard, strateġista kulturali.
Program 13: Il-politika kulturali u d-diżabilita' - Dr Anne-Marie Callus u Amy Zahra, letturi fil-Fakulta' għat-Tisħiħ tas-Soċjeta', l-Universita' ta' Malta.