CampusFM 103.7

 

Melodiji u Kuluri

Il-programm huwa msejjes fuq mużika li fil-parti l-kbira tagħha hija ntiża li tkun aċċessibli għal firxa ta' udjenzi. L-għażla mużikali tiffoka l-aktar fuq siltiet klassiċi flimkien ma' ġeneri oħra bħal jazz, mużika tal-films, u kanzunetti popolari. Barra minn hekk, kull programm jinkludi intervista qasira ma' mistiedna li jitrattaw tema artistika partikolari. Fost il-mistednin li taw kontribut għal programmi bħal dawn fil-passat, nistgħu insemmu akkademiċi, artisti, riċerkaturi, u kuraturi ta' mużewijiet jew postijiet storiċi.Melodiji u Kuluri I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Ramona Zammit Formosa dwar il-kompożitur Malti Carmelo Pace (1906-1993). (1)
Program 2: Ramona Zammit Formosa dwar il-kompożitur Malti Carmelo Pace (1906-1993). (2)
Program 3: Ir-restawratriċi Amy Sciberras titkellem dwar pitturi ta' Gużeppi Briffa fil-Knisja tal-Qalb ta' Ġesu', In-Nadur.
Program 4: L-artist Jesmond Vassallo jitkellem dwar il-wirja Imprint. (1)
Program 5: L-artist Jesmond Vassallo jitkellem dwar il-wirja Imprint. (2)
Program 6: L-artist Jesmond Vassallo jitkellem dwar il-wirja Imprint. (3)
Program 7: Ramona Zammit Formosa titkellem dwar il-kompożitur Pawlu Grech.
Program 8: Antoine P. Camilleri jitkellem dwar aspetti personali fil-ħajja ta' missieru Antoine Camilleri.
Program 9: Antoine P. Camilleri jitkellem dwar temi fl-arti ta' missieru Antoine Camilleri. (1)
Program 10: Antoine P. Camilleri jitkellem dwar temi fl-arti ta' missieru Antoine Camilleri. (2)
Program 11: Antoine P. Camilleri jitkellem dwar missieru Antoine Camilleri fix-xena tal-arti.
Program 12: Antoine P. Camilleri jitkellem dwar xogħolijiet pubbliċi ta' missieru Antoine Camilleri.
Program 13: Ramona Zammit Formosa titkellem dwar repertorju Malti għall-Milied.
Program 14: Ramona Zammit Formosa titkellem dwar il-kompożitur Antonino Reggio.
Program 15: Ramona Zammit Formosa titkellem dwar diversi aspetti tal-karriera tagħha.
Program 16: Antoine Paul Camilleri jitkellem dwar l-arti tiegħu. (1)
Program 17: Antoine Paul Camilleri jitkellem dwar l-arti tiegħu. (2)


Melodiji u Kuluri II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: L-artist Dione Borg jitkellem dwar ix-xogħolijiet tiegħu.
Program 2: Ramona Zammit Formosa titkellem dwar il-harpsichord u r-repertorju tiegħu.(1)
Program 3: Ramona Zammit Formosa titkellem dwar il-harpsichord u r-repertorju tiegħu.(2)
Program 4: L-artist Dione Borg jitkellem dwar il-moviment impressjonista.
Program 5: Dr. Jes Grixti jitkellem dwar kompożizzjoni tiegħu: Tas-Sajjieda.
Program 6: Dr. Jes Grixti jitkellem dwar kompożizzjoni tiegħu: Music for Strings.
Program 7: Dr. Jes Grixti jitkellem dwar il-kompożitur Antonio Nani (1843-1929).
Program 8: Dr. Jes Grixti jitkellem dwar il-kompożitur Carlo Diacono (1876-1942).
Program 9: Dr. Jes Grixti jitkellem dwar il-kompożitur Pietro Paolo Bugeja (1772-1828).
Program 10: Dr. Jes Grixti jitkellem dwar il-kompożitur Censino Bugeja (1910-1967).
Program 11: Dr. Claude Busuttil jitkellem dwar il-Bini tal-Belt Valletta. (1)
Program 12: Dr. Claude Busuttil jitkellem dwar il-Bini tal-Belt Valletta. (2)
Program 13: Dr. Claude Busuttil jitkellem dwar il-Berga ta' Provence.
Program 14: Dr. Claude Busuttil jitkellem dwar influwenzi ta' Arkitettura Franċiża fl-Arkitettura Militari ta' Malta.
Program 15: Dr. Claude Busuttil jitkellem dwar Mederic Blondel - Inġinier Militari f'Malta fis-seklu sbatax.
Program 16: Dr. Claude Busuttil jitkellem dwar l-arkitettura ta' Francesco Sammut u Lorenzo Gafa.
Program 17: Dr. Claude Busuttil jitkellem dwar l-arkitettura ta' Giovanni Barbara u Vincenzo Canova.