CampusFM 103.7

 

Emerġenti

Programm li jlaqqgħana ma' awturi emerġenti.Emerġenti I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Dr Chris Gruppetta.
Program 2: Alex Mizzi.
Program 3: Gioele Galea.
Program 4: Rita Saliba.
Program 5: Michael Cini.
Program 6: Carmel Scicluna.
Program 7: Audrey Friggieri.
Program 8: Antoinette Borg.
Program 9: Mark Camilleri.
Program 10: Gorg Mallia.
Program 11: Mark Vella.
Program 12: Prof John Portelli.
Program 13: Elizabeth Grech.
Program 14: Matt Schembri.
Program 15: Stephen Lughermo.
Program 16: Roberta Bajada.
Program 17: Bertram Portelli.


Emerġenti II

Is-sensiela tkompli fuq dak li ħalliet is-sensiela Emerġenti 1 qabel is-sajf fejn inkomplu niskopru iktar awturi ġodda u ta' valur. It-terminu Emerġenti qed jitwessa' biex jinkludi wkoll awturi ta' eta' ikbar minn dik żagħżugħa imma li bdew ukoll il-vjaġġ letterarju riċentament. B'awtur qed ninkludu wkoll kritiċi, edituri u qarrejja tal-provi.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Trevor Zahra.
Program 2: Kit Azzopardi.
Program 3: John A. Bonello.
Program 4: Amanda Busuttil.
Program 5: Dr Sandra Hili Vassallo.
Program 6: Leanne Ellul.
Program 7: Richard Attard.
Program 8: Nadia Mifsud.
Program 9: Olivia Borg.
Program 10: David Aloisio.
Program 11: Dr Joe Pace.
Program 12: Ivan de Battista.
Program 13: Carlston Grima.
Program 14: Josef Borg.
Program 15: Patrick J. Sammut.
Program 16: Prof Carmel Borg.
Program 17: Trevor Zahra.


Emerġenti III

Emerġenti III jagħti l-opportunita' lill-awturi ġodda biex jesponi l-ħiliet letterarji tagħhom fil-qasam tal-kitba u l-pubblikazzjoni. It-terminu emerġenti qed jinkludi wkoll awturi adulti li bdew jiktbu tard jew aħjar meta kibru. Magħhom issir diskussjoni franka dwar il-qagħda letterarja preżenti u l-ħolm tagħhom.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Joseph Mizzi - Il-pożizzjoni tal-pubblikatur.
Program 2: Dwayne Ellul - Bejn il-Qari tal-Provi, It-Tradizzjoni Letterarja, ir-Riċerka u l-Kitba Kreattiva.
Program 3: Andre P. de Battista - Leħen ġdid fil-kamp tar-riċerka.
Program 4: Jonathan Balzan.
Program 5: Omar Seguna.
Program 6: Simone Spiteri.
Program 7: Chris Gruppetta - Id-dilemma ta' pubblikatur quddiem xogħol emerġenti.
Program 8: Sherise Zammit - Awtriċi ġdida għat-tfal fis-snin bikrin.
Program 9: Carlo O. Demanule - Letteratura b'ġeneru differenti?
Program 10: Jean Paul Borg - Il-ħeġġa għall-kitba kreattiva u t-traduzzjoni ta' rumanzi politiċi.
Program 11: Dr. Tyrone Grima - L-esperjenza tal-letteratura gay f'Malta.
Program 12: Joanne Micallef - L-esperjenza ta' dar tal-kotba ġdida.
Program 13: Elizabeth Cortis - Editriċi tal-kotba u qarrejja tal-provi.
Program 14: Dr Mario Cardona - Edukatur u attivista bl-ewwel ġabra ta' poeżiji.
Program 15: Keith Attard - Il-Qari tal-Provi u Espressjonijiet Maltin marbutin mal-futbol.
Program 16: Helen Borg - Vuċi Letterarja ġdida.
Program 17: Paul Grech u l-Paġna Mmarkata.