CampusFM 103.7

 

In-Nisga tal-Hsieb

L-istorja tal-filosofija.

Miktuba u pprezentata mill-Prof. Joe FriggieriIn-Nisga tal-Hsieb I

L-istorja tal-filosofija.

Miktuba u pprezentata mill-Prof. Joe Friggieri

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-ewwel Filosfi.
Program 2: L-ewwel teoriji filosofici dwar il-bidu tad-dinja.
Program 3: Il-kuncetti differenti dwar l-ezistenza. (1)
Program 4: Il-kuncetti differenti dwar l-ezistenza. (2)
Program 5: Socrate.
Program 6: Platun. (1)
Program 7: Platun. (2)
Program 8: Platun. (3)
Program 9: Aristotle. (1)
Program 10: Aristotle. (2)
Program 11: Aristotle. (3)
Program 12: Ic-Cinici.
Program 13: Epikuru u l-virtujiet.
Program 14: L-etika ta' l-Istojci.
Program 15: Il-forom u l-hsieb - Plotinu u t-teologija negattiva.
Program 16: Santu Wistin. (1)
Program 17: Santu Wistin. (2)


In-Nisga tal-Hsieb II

L-istorja tal-filosofija.

Miktuba u pprezentata mill-Prof. Joe Friggieri

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Santu Wistin. (3)
Program 2: Il-konsolazzjoni tal-filosofija: Boetius.
Program 3: Is-sustanza tal-bniedem.
Program 4: Il-filosfi tas-sekli 11 - 13.
Program 5: Avicenna.
Program 6: Averroe', Maimonide u ohrajn: Il-bidu tal-holqien.
Program 7: Roger Bacon.
Program 8: San Bonaventura.
Program 9: Thomas Aquinas. (1)
Program 10: Thomas Aquinas. (2)
Program 11: Thomas Aquinas. (3)
Program 12: William of Ockham.
Program 13: Ir-Rinaxximent.
Program 14: Il Principe ta' Macchiavelli u Utopia ta' Thomas Moore.
Program 15: Giordano Bruno.
Program 16: Rene' Descartes. (1)
Program 17: Rene' Descartes. (2)In-Nisga tal-Hsieb III

L-istorja tal-filosofija.

Miktuba u pprezentata mill-Prof. Joe Friggieri

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Rene' Descartes. (3)
Program 2: Rene' Descartes. (4)
Program 3: Rene' Descartes. (5)
Program 4: Baruk Spinoza.
Program 5: Gottfried W. Leibniz. (1)
Program 6: Gottfried W. Leibniz. (2)
Program 7: Gottfried W. Leibniz. (3)
Program 8: Leibniz (4); Nicolas Malebranche.
Program 9: Blaise Pascal; Thomas Hobbes.
Program 10: Hobbs / John Locke.
Program 11: John Locke.
Program 12: John Locke / George Berkeley.
Program 13: George Berkeley.
Program 14: David Hume. (1)
Program 15: David Hume. (2)
Program 16: David Hume. (3)
Program 17: L-illuminizmu.
Program 18.In-Nisga tal-Hsieb IV

L-istorja tal-filosofija.

Miktuba u pprezentata mill-Prof. Joe Friggieri

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Jean Jaques Rousseau. (2)
Program 2: Jean Jaques Rousseau. (3)
Program 3: Jean Jaques Rousseau. (4)
Program 4: Jean Jaques Rousseau. (5)
Program 5: Il-filosofija ta' l-istorja.
Program 6: Imanuel Kant. (1)
Program 7: Imanuel Kant. (2)
Program 8: Imanuel Kant. (3)
Program 9: Imanuel Kant. (4)
Program 10: Reazzjonijiet ghall-filosofija ta' Kant. (1)
Program 11: Fichte u Schelling.
Program 12: Hegel. (1)
Program 13: Hegel. (2)
Program 14: Hegel. (3)
Program 15.
Program 16.
Program 17.