CampusFM 103.7

 

Il-Grajja Wara l-KelmaIl-Grajja Wara l-Kelma I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Strutturi fissi.
Program 2: Gharfien lingwistiku.
Program 3: Xbieghat mentali u metafori lingwistici.
Program 4: Il-vizjoni universali.
Program 5: Il-vizjoni lokalizzati.
Program 6: It-twemmin.
Program 7: L-influenza kulturali minn lingwa ghal ohra.
Program 8: Is-sura u t-tifsir.
Program 9: It-twahhid ta' kuncetti.
Program 10: Il-qaddisin fil-kultura Maltija.
Program 11: Il-kliem eponimici.
Program 12: Il-vjagg tal-kliem.
Program 13: It-terminu dispregattiv.
Program 14: L-immaginazzjoni u r-religjon.
Program 15: L-imhabba u z-zwieg.
Program 16: L-addattabilita tal-lingwa.
Program 17: L-aspett tal-morfologija.Il-Grajja Wara l-Kelma II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Il-grajja wara l-kelma karru.
Program 2: Il-grajja wara l-kelma ghamara. (1)
Program 3: Il-grajja wara l-kelma ghamara. (2)
Program 4: Il-grajja wara l-kelma farfett.
Program 5: Il-grajja wara l-kelma bizzilla.
Program 6: Il-grajja wara l-kelma kcina.
Program 7: Il-grajja wara l-kelma kulur.
Program 8: Il-grajja wara l-kelma presepju.
Program 9: Il-grajja wara l-kelma qraba.
Program 10: Il-grajja wara l-kelma dghajsa.
Program 11: Il-grajja wara l-kelma bini.
Program 12: Il-grajja wara l-kelma pulizija.
Program 13: Il-grajja wara l-kelma arti.
Program 14: Il-grajja wara l-kelma ambjent.
Program 15: Il-grajja wara l-kelma astronomija.
Program 16: Il-grajja wara l-kelma edukazzjoni.
Program 17: Diversi temi.