CampusFM 103.7

 

Ghal Gieh l-Imperu

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni ghas-sensiela Gerald u Mabel Strickland.
Program 2: Id-dhul ta' Strickland fil-politika Maltija, Minn kollega ta' Fortunat Mizzi ghall-Vizjoni Pro-Imperjalista u Gvernatur fl-Awstralja.
Program 3: Strickland lura mill-Governatorat fl-Awstralja u jidhol b'ruhu u gismu fl-Arena Politika.
Program 4: Gerald Strickland Prim Ministru u r-rabtiet mal-Partit Laburista (Il-Compact) u l-Glidiet mal-Knisja u l-Isqof.
Program 5: Strickland u l-knisja u il-Pastorali tas-Snin 30.
Program 6: L-effetti tal-Pastorali tas-Snin 30, Is-Sospensjoni tal-Elezzjoni, Attentat fuq hajtu, L-Elezzjoni tal-1932 u l-Apologija.
Program 7: Id-dhul ta' Mabel Strickland fil-politika Maltija.
Program 8: Mabel Strickland u l-Integration ta' Malta mar-Renju Unit.
Program 9: Il-glieda politika religjuza tas-sittinijiet, l-elezzjoni tal-1962, l-indipendenza u Mabel Strickland.
Program 10: Mabel u l-gurnalizmu, il-konsegwenzi tal-1958, il-kommunizmu, l-interdett, il-qasmiet fil-partiti ewlenin.
Program 11: Is-success elettorali tal-1962.
Program 12: Mill-Indipendenza ghall-elezzjonijiet tal-1966 u 1971, sal-hruq tat-Times u l-mewt ta' Mabel Strickland.

End of series...