CampusFM 103.7

 

Decizjonijiet Storici

Programm dwar decizjonijiet importanti kemm tajbin u kemm hziena li hallew effetti kbar fuq l-istorja internazzjonali.

. Back to Main Webcast Page

Program 1: L-ewwel gwerra dinija.
Program 2: Il-kampijiet tal-koncentrament u l-propoganda nazista.
Program 3: Il-loghob Olimpiku tal-1948.
Program 4: Decizjoni tal-1919 tal-Kungress Amerikan dwar l-izolament ekonomiku.
Program 5: Il-Gnus Maghquda.
Program 6: It-trattat ta' Ruma ta' wara t-Tieni Gwerra Dinija.
Program 7: It-twaqqif ta' l-istat ta' Israel.
Program 8: L-iskandlu tat-thalidomide.
Program 9: Il-waqa' ta' l-Apartheid.
Program 10: L-Indja qabel l-indipendenza u x'wassal ghat-taqsim taghha fi tlett stati.
Program 11: Decizjonijiet ta' l-Ingilterra biex izzarma l-imperu.
Program 12: Decizjonijiet ta' Milosovich ghal Serbia akbar.
Program 13: Il-Qorti Ewropeja ghad-Drittijiet tal-Bniedem.
Program 14: Il-Genocidju fir-Rwanda.
Program 15: Il-glieda kontra s-segregazzjoni tas-suwed u l-qtil ta' Martin Luther King.
Program 16: L-esplorazzjoni ta' l-ispazju.
Program 17: Decizjonijiet li ma ttiehdux li fil-fatt wassal ghat-Tieni Gwerra Dinija.