CampusFM 103.7

 

Skiet, Hidma u Poter

L-Ordnijiet Religjuzi fil-Medjuevu.

Ricerka u kitba: George Peresso.
Produzzjoni u prezentazzjoni: Celaine Buhagiar u George Peresso.


Back to Main Webcast Page

Program 1: Il-hajja tal-patrijiet fil-medjuevu.
Program 2: Il-Monasticizmu jinfirex fl-Ewropa minn Monte Cassino.
Program 3: Il-hajja Monastika.
Program 4: Poter u axxetizmu.
Program 5: Ir-rinaxximent tas-seklu tnax u il-monaci.
Program 6: Il-kanonci regolari ta' Santu Wistin.
Program 7: Ic-Cistercensi; San Bernard ta' Vlairvaux.
Program 8: Il-kant liturgiku fi zmien il-Medjevali.
Program 9: Kif kienu jghixu c-Cistercensi.
Program 10: L-Ordnijiet Kavallereski.
Program 11: It-Templari.
Program 12: Abaziji tan-nisa.
Program 13: In-nisa li ma baqghux siekta.
Program 14: L-ordnijiet mendikanti; San Frangisk skond Dante.
Program 15: San Duminku u l-Ordni tal-Predikatur skond Dante.
Program 16: Membri rgiel u nisa ta' dawn l-Ordnijiet li hallew isem fi zmien il-Medjuevu.
Program 17: Il-Karmelitani; Ordnijiet ermetici ohra.
Program 18: Il-muzika, profana u religjuza, tal-Medjuevu.