CampusFM 103.7

 

Mhux Kulhadd Jahsibha Hekk

Programm li, waqt li jirrispetta l-opinjoni generali, jisfida din l-opinjoni bl-ghajnuna ta' diversi nies esperti fis-suggett partikolari taghhom.

Produzzjoni u Prezentazzjoni: Charles Xuereb.

Back to Main Webcast Page

Prog. 1 - It-Talb.
Prog. 2 - Il-Politika Mahmuga?
Prog. 3 - Il-Management ta' Malta.
Prog. 4 - L-Annimali.
Prog. 5 - L-Imhabba Mignuna.
Prog. 6 - L-Ezamijiet.
Prog. 7 - Il-Francizi f'Malta. (1)
Prog. 8 - Il-Francizi f'Malta. (2)
Prog. 9 - Celloli Stemminali.
Prog. 10 - Il-Qari.
Prog. 11 - Kostantinu.
Prog. 12 - Il-Bidu tal-Kosmos. (1)
Prog. 13 - Il-Bidu tal-Kosmos. (2); Rih Isfel
Prog. 14 - Imgieba Sesswali.
Prog. 15 - Borg Pisani.
Prog. 16 - Luciano Pavarotti.
Prog. 17 - Media and Maltese Society.