CampusFM 103.7

 

Meeting Points

Programm li jlaqqa' flimkien zewg opinjonijiet opposti dwar temi partikolari

Produzzjoni u Prezentazzjoni: Dr. Andrew Azzopardi.

Back to Main Webcast Page

Prog. 1 - Il-Muzika Punk / Rock vs. dik Klassika.
Prog. 2 - Manchester United vs. Liverpool.
Prog. 3 - Id-Divorzju.
Prog. 4 - Il-Kacca u l-Insib f'Malta.
Prog. 5 - Il-Kultura ta' Malta u l-Pregudizzji.
Prog. 6 - Ir-Rwolijiet tal-Mara u r-Ragel.
Prog. 7 - Molly Bordonaro - US Ambassador.
Prog. 8 - Il-Partiti u l-Politika.
Prog. 9 - L-Idejologija.
Prog. 10 - L-Atejizmu.
Prog. 11 - Il-Waterpolo.
Prog. 12 - L-Edukazzjoni.
Prog. 13 - Il-Festa.
Prog. 14 - Il-Formula 1.
Prog. 15 - Il-Hajja, Kitba u Politika - Alfred Sant.
Prog. 16 - L-Isports.
Prog. 17 - Il-Unions.