CampusFM 103.7

 

Lux et Tenebrae

The name of this series, is derived from a medieval religious hymn, meaning Light and Darkness and incorporates the gist of the series.

The Light: good inventions, music, illuminated books, universities, artistic achievements, commerce and food.
The Darkness: war, pestilence, superstitions and much more.

Scripted, produced and presented by Gorg Peresso together with Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Dahla u tifsir tas-sensiela; L-invenzjoni tan-nuccali.
Program 2: Irgejjen twajba u femmes fatales.
Program 3: Muzika tal-pellegrini fil-monasteru ta' Monserrat.
Program 4: Lesti ha nieklu - l-ikel fil-Medju Evu.
Program 5: Gejjin il-Griegi!
Program 6: Kant Ortodoss ta' Rachmaninov.
Program 7: Alphonso X El Sabio u El Cantiga de Santa Maria.
Program 8: Programm specjali ghas-sena Pawlina: l-ewwel dokumenti tal-Medju Evu dwar ir-rabta ma' San Pawl u Malta.
Program 9: Il-Lhud tas-Saltna Spanjola; Il-Muzika taghhom.
Program 10: San Lawrenz fil-letteratura medjevali.
Program 11: Sant' Elena l-Ingliza?
Program 12: L-ewwel kompozizzjoni tal-quddiesa kollha; Il-quddiesa ta' Tournai.
Program 13: Loghba Chess u affarijiet ohra.
Program 14: Il-kant monakali ta' l-abbazija ta' Montserrat.
Program 15: Zewg papiet differenti minn xulxin: Celestinu V u Bonifacju VIII; Kant tat-Troubadours (Pierre Vidal).
Program 16: Carmina Burana (l-originali).
Program 17: Il-leggendi ta' King Arthur, Robin Hood u Id-Daqqaq ta' Hamelin.