CampusFM 103.7

 

Passiggati ma' Guze'

Minn Guze' Muscat Azzoppardi sa Guze' Chetcuti, minn Guze' Cassar Pullicino sa Guze' Bonnici, sa Guze' Galea - passiggati letterarji ma' Guze'.

Produzzjoni u prezentazzjoni: Anton Farrugia

Back to Main Webcast Page

Program 1: Guze' Muscat Azzoppardi.
Program 2: Guze' Muscat Azzoppardi: mir-rumanz Censu Barbara.
Program 3: Guze' Orlando - mill-ktieb L-Iblah. (1)
Program 4: Guze' Orlando - mill-ktieb L-Iblah. (2)
Program 5: Guze' Orlando - mill-ktieb L-Iblah. (3)
Program 6: Guze' Bonnici - bijografija u qari min-novella Meta Thobb.
Program 7: Guze' Bonnici - qari ta' l-istorja Fil-Kamra tal-Mejtin.
Program 8: Guze' Bonnici - qari ta' l-istorja Il-Mignuna li nkitbet bit-Taljan u giet tradotta ghall-Malti minn Mark A. Sammut.
Program 9: Guze' Galea - qari mir-rumanz Meta Nharaq it-Teatru. (1)
Program 10: Guze' Galea - qari mir-rumanz Meta Nharaq it-Teatru. (2)
Program 11: Siltiet mill-ktieb Raba' Saqwi, editjat minn Charles Briffa - qari minn Guze' Dimech Debono u Guze' Aquilina.
Program 12: Siltiet mill-ktieb Raba' Saqwi, editjat minn Charles Briffa - qari minn Guze' Cassar Pullicino u Guze' Cardona.
Program 13: Siltiet mill-ktieb ta' Guze' Chetcuti It-tabib Fonzin u novelli ohra.
Program 14: Siltiet mill-ktieb ta' Guze' Chetcuti It-tabib Fonzin u novelli ohra: Jimbhu l-klieb tal-fqar; It-Torri Grieg.
Program 15: Siltiet mill-ktieb ta' Guze' Chetcuti It-tabib Fonzin u novelli ohra: Is-Sigriet ta' Hajja Hienja; Ferh ta' Genn.
Program 16: Siltiet mill-ktieb ta' Guze' Chetcuti It-tabib Fonzin u novelli ohra.: Strike; Peppa u Peppi.
Program 17: Siltiet mill-ktieb ta' Guze' Chetcuti It-tabib Fonzin u novelli ohra.: Bis-Sahha ta' Daqqa ta' Harta.