CampusFM 103.7

 

Radju Ritwali

Ħsieb, twemmin u użanzi - dawk huma l-affarijiet li jagħmlu r-ritwali tagħna, li sena wara sena nesperjenzaw flimkien. Fil-programm Radju Ritwali, sejrin nagħtu ħarsa lejn il-ħafna ritwali reliġjużi u komunitarji li jgħaqduna flimkien bħala komunita'. Ser inħarsu lejn ir-ritwal mhux bħala realta' storika, iżda bħala waħda ħajja. X'inhuma l-elementi komuni? Is-simboli wara r-ritwal? Kif jgħixuhom in-nies dawn ir-ritwali? F'dan il-programm, immexxi minn Joseph Galea, ser nitkellmu ma' Giuliana Barbaro-Sant u Alex Vella Gregory fuq il-proġett artistiku u diġitali RITWALI. F'kull programm sejrin nagħtu ħarsa fil-fond lejn aspetti differenti ta' dan il-proġett.Radju Ritwali I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Ir-ritwali llum.
Program 2: Is-sejħa u l-istennija.
Program 3: Ritwali ta' mixi u tberik.
Program 4: Pika u Paċi.
Program 5: Imkejjen: Ir-ritwali u l-ispazju..
Program 6: Imkejjen: Id-dar.
Program 7: In-nies: Il-miġemgħa.
Program 8: In-nies: It-Twelid.
Program 9: In-nies: L-ikel tal-festa.
Program 10: In-nies: Flus u Faqar.
Program 11: In-nies: Mard u Fejqan.
Program 12: In-nies: In-nisa u r-ritwali.
Program 13: In-nies: Il-Mewt u t-Tama.


Radju Ritwali II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Is-Sema u l-Elementi - Michael Deguara.
Program 2: Is-Salib - Kanonku Dr Jonathan Farrugia.
Program 3: Ħlejjaq Ċelestjali u Fantastiċi - Dr Omar N'Shea.
Program 4: Id-Dar u kull ma fiha - Rachel Radmilli.
Program 5: Armi u Armaturi - Matthias Ebejer.
Program 6: Topografija - Dr Reuben Grima.
Program 7: Il-Ġisem - Dr Francois Mifsud.
Program 8: L-annimali - Patri Mark Ciantar OFM.
Program 9: Forom u Kuluri - Dr Keith Sciberras.
Program 10: Qdusija u Umanita' - Dr John Agius.
Program 11: Faqar u Għana - Francesca Balzan.
Program 12: In-Numri - Fr Charlo Camilleri O.Carm.
Program 13: Ġonna u Deżert - Dr John Paul Cauchi.