CampusFM 103.7

 

Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa

Back to Main Webcast Page

Program 1: Prijoritajiet u għażliet finanzjarji - Prof Josianne Cutajar.
Program 2: L-isterjotip ta' dehra tajba u media soċjali - Prof Brenda Murphy.
Program 3: Kwistjonijiet fuq il-post tax-xogħol ta' natura femminili - Perit Charlene Darmanin, Perit Kyle Calleja.
Program 4: Tgħix waħdek - Dr Sandra Schembri Wismayer.
Program 5: Jiena carer tal-familja tiegħi - Claire Chircop, Elena Borg.
Program 6: Mexxej Mara - Prof Carmen Sammut.
Program 7: Sib sieħeb fl-era diġitali - Jake Xuereb, Michaela Sultana.
Program 8: L-impatt tal-maternita' fuq il-karriera - Prof Marie Therese Camilleri Podesta, Dr Annemarie Camilleri Podesta.
Program 9: Vjolenza ta' sieħeb intimu jew bullying - Dr Clarissa Sammut Scerri.
Program 10: Il-mara u l-ispiritwalita' - Sara Sandoey.
Program 11: Is-saħħa mentali waqt il-maternita' - Emma Beck, midwife and psychotherapist.
Program 12: L' istereotip ta' dehra tajba u l-media soċjali - Prof Brenda Murphy.
Program 13: Ekonomija tal-komportament - Dr. Marie Brigulio.