CampusFM 103.7

 

Għawdxin

Programm li matulu niltaqgħu ma' Għawdxin u niddiskutu l-esperjenza li tkun Għawdxi, il-ħidma tagħhom favur Għawdex u l-kontribut li taw jew jagħtu lill-pajjiż b'mod sħiħ. Is-sensiela mistennija toħroġ punti bħall-insularita' doppja ta' Għawdex, il-kunċett ta' emigrazzjoni interna u r-reżiljenza għas-suċċess.Għawdxin I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Joseph Mizzi.
Program 2: Joe M. Attard.
Program 3: Francesco Pio Attard.
Program 4: Joe Camilleri.
Program 5: Daniel Cilia.
Program 6: Dr Samuel Azzopardi.
Program 7: Antoine Vassallo.
Program 8: Dr John Galea.
Program 9: Charles Bezzina.
Program 10: Lelio Spiteri.
Program 11: George J. Cassar.
Program 12: Mgr Joseph Farrugia.
Program 13: Noel Formosa.


Għawdxin II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Elena Cardona.
Program 2: Fr Geoffrey George Attard.
Program 3: Mary Portelli.
Program 4: Mro Joseph De Brincat.
Program 5: Robert Tabone.
Program 6: George Apap.
Program 7: Mgr Joseph Curmi.
Program 8: Joseph W. Psalia.
Program 9: Dr Christian Zammit.
Program 10: Dr Michael Refalo.
Program 11: Dr Maria Frendo.
Program 12: Dr Alfred Grech.
Program 13: Għeluq tas-sensiela.