CampusFM 103.7

 

Minn Wara l-Purtiera

F'intervista ta' 50 minuta, Dr. George Vital Zammit jintervista numru ta' protagonisti fl-istorja politika ta' pajjiżna. Il-programm jiġbor fiħ rakkonti ta' min serva fil-politika, fis-servizz pubbliku, u fil-ġurnaliżmu, hekk kif raw l-istorja tiżvolġi. Minn wara l-purtiera, l-istorja minn lenti personali.Minn Wara l-Purtiera I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: l-Ambaxxatur Tony DeBono: Ħamsin sena fil-ħajja pubblika.
Program 2: Professur Lino Briguglio: Ħsieb liberu, Politika, Reliġjon u Ekonomija.
Program 3: Is-Sur Reno Bugeja - Kap tal-Aħbarijiet (PBS), Esperjenzi u Perspettivi.
Program 4: Is-Sur Joe Curmi (MOM) - Uffiċċjal Pubbliku - Minn pajjiż kolonjali sa pajjiż fl-Unjoni Ewropeja.
Program 5: Is-Sur Joe Saliba - ex Campaign Manager u Segretarju Ġenerali (PN), kittieb.
Program 6: Perit Carmel Cacopardo - Ċerperson Alternattiva Demokratika.
Program 7: Is-Sur Victor Camilleri - ex Editur tal-gażżetti in-Nazzjon u l-Mument.
Program 8: Is-Sur Salvu Gauci, Uffiċċjal Pubbliku - Tfassil tal-Baġit Finanzjarju ta' Malta.
Program 9: Laurence Grech, ġurnalist Times of Malta.
Program 10: Is-Sur Peter Darmanin - Attivist, Deputat Segretarju Ġenerali u Teżorier (PN).
Program 11: Is-Sur Louis Fsadni - Uffiċċjal Pubbliku, Konsulent Sistema Elettorali.
Program 12: Is-Sur Charles Flores - Ġurnalist u Kittieb.
Program 13: Is-Sur Feliċ Agius - Ġurnalist, Editur tal-Oriżżont u l-Kullħadd.
Program 14: Dott Anna Mallia - Avukat, Attivista fil-Politika, Fundatriċi.
Program 15: Is-Sur Reno Calleja - Politiku, Ex Ministru tat-Turiżmu (PL).
Program 16: Is-Sur Anton Morana - Għalliem, Attivist fil-Politika.
Program 17: Is-Sur Richard Matrenza - Ambaxxatur, Konsulent Relazzjonijiet Industrijali.


Minn Wara l-Purtiera II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Is-Sur John Bencini - Edukatur u Trejdjunjonista, Ċerpersin MCESD.
Program 2: Prof Arnold Cassola - Akkademiku, eks Ċerpersin Alternattiva Demokratika.
Program 3: Is-Sur Gejtu Vella - Trejdjunjonista, Eks Segretarju Ġenerali UĦM.
Program 4: Is-Sur Philip Beattie - Akkademiku, Fundatur Pro Malta Cristiana.
Program 5: Is-Sur Charles Mifsud - Eks Direttur Servizzi Korporattivi u Konslu Ġenerali (Awstralja).
Program 6: Is-Sur Lawrence Zammit - Fundatur MISCO, ex-Chairman Malta Enterprise, ETC, Airmalta u MIA.
Program 7: Dott John Consiglio - Ekonomista, Espert tal-istorja bankarja ta' Malta.
Program 8: Dott Noel Buttigieg Scicluna - eks Deputat, Ambaxxatur, Konsulent, Partit Nazzjonalista.
Program 9: Sur Godfrey Grima - Ġurnalist veteran.
Program 10: Sur Frans Borg - Edukatur, eks Kap ta' Skola, Segretarju Permanenti, Deputat Segretarju tal-Kabinett.
Program 11: Desmond Zammit Marmara - Edukatur.
Program 12: Sur Peppi Azzopardi - Xandar, Preżentatur, Attivist, Kittieb.
Program 13: Perit Michael Falzon - Politiku, Ex Ministru Żvilupp u Infrastruttura, Ambjent, u Edukazzjoni (PN).
Program 14: Prof Gorg Mallia - akkademiku, artist, ħassieb.
Program 15: Prof Godfrey Pirotta Akkademiku, Ambaxxatur Non-Residenti (Repubblika Ċeka).
Program 16: Dott Alfred Bonnici - Tabib, Politiku, Ex-Speaker Kamra tar-Rappreżentanti, Filatelista.
Program 17: Prof Joe Licari - Ekonomista, Ex-Ambaxxatur (Franza u UNESCO).