CampusFM 103.7

 

Melodiji u Kuluri

Il-programm huwa msejjes fuq mużika li fil-parti l-kbira tagħha hija ntiża li tkun aċċessibli għal firxa ta' udjenzi. L-għażla mużikali tiffoka l-aktar fuq siltiet klassiċi flimkien ma' ġeneri oħra bħal jazz, mużika tal-films, u kanzunetti popolari. Barra minn hekk, kull programm jinkludi intervista qasira ma' mistiedna li jitrattaw tema artistika partikolari. Fost il-mistednin li taw kontribut għal programmi bħal dawn fil-passat, nistgħu insemmu akkademiċi, artisti, riċerkaturi, u kuraturi ta' mużewijiet jew postijiet storiċi.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Ramona Zammit Formosa dwar il-kompożitur Malti Carmelo Pace (1906-1993). (1)
Program 2: Ramona Zammit Formosa dwar il-kompożitur Malti Carmelo Pace (1906-1993). (2)