CampusFM 103.7

 

Koktejl Lingwistiku

Din is-sensiela ta’ programmi fuq ir-radju twasslilna gabra ta’ osservazzjonijiet, hsibijiet, u kurzitajiet attwali fuq ilsienna. L-ghan tas-sensiela huwa li turi, bil-varjetà li tipprovdi, kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistghu noqoghdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u ohra biex nisiltu s-sens li jkollna bzonn.

Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Prof. Charles Briffa u Celaine Buhagiar.Koktejl Lingwistiku I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Derivazzjonijiet ta’ l-istess forom.
Program 2: Distinzjonijiet lessikali.
Program 3: Kurzitajiet attwali fuq ilsienna.
Program 4: Plurali differenti, Mangliz, varjanti.
Program 5: Sinonimi, il-passiv, taqsir il-kliem.
Program 6: Djaletti, interpretu u kliem qadim.
Program 7: Il-Malti qed jinbidel; Termini tat-tfulija.
Program 8: Varjanti u l-kuluri fil-Malti.
Program 9: Varjanti fil-Malti.
Program 10: Varjanti fil-Malti: kliem li jwaqqghu l-ahhar ittra.
Program 11: Varjanti fil-Malti.
Program 12: Varjanti fil-Malti: il-kuluri.
Program 13: Varjanti fil-Malti: hsejjes ta' annimali.
Program 14: Varjanti fil-Malti: deserta bil-Malti, qwiel u idjomi.
Program 15: Varjanti fil-Malti: kliem li m'ghadux jintuza u l-lingwa tal-cruises.
Program 16: Varjanti fil-Malti.
Program 17: Varjanti fil-Malti – Qwiel u idjomi.


Koktejl Lingwistiku II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Termini tal-biedja u agrikultura.
Program 2: Zbalji fil-kitba.
Program 3: Konsonanti fil-kitba, ismijiet tat-toroq.
Program 4: Vokali tal-lehen, forom tal-verbi.
Program 5: Vokali tal-lehen, imperattiv, mastrudaxxa.
Program 6: Varjanti fl-ilsien Malti: i jew ie? Zuntier, pillagra, beati pawli...
Program 7: Varjanti fl-ilsien Malti: Forom imqanshin: Belt flok Valletta; T marbuta; Xumakka...
Program 8: Varjanti fl-ilsien Malti: Kliem bhal: geddes, gaxin, suffiss, monosillabi...
Program 9: Varjanti fl-ilsien Malti: Kliem bhal: qolla, accent fil-Malti, cuplajs, cuc...
Program 10: Varjanti l-ilsien Malti: Kliem bhal invadut/invazat, Regina profettorum, tfieghlu x-xemgha...
Program 11: Varjanti l-ilsien Malti: Kliem bhal persuna, shih u sahha, forma tal-kelma, kuntrumbajsa...
Program 12: Varjanti l-ilsien Malti: Kliem bhal genn, genna, dritt u dmir, ftira...
Program 13: Varjanti l-ilsien Malti: Kliem bhal genn, genna, dritt u dmir, ftira...
Program 14: Varjanti l-ilsien Malti: Ismijiet tat-toroq; kif jissejhu n-nies tal-bliet u rhula.
Program 15: Varjanti l-ilsien Malti: kunterr; kliem mill-Ingliz: mini, super ...
Program 16: Varjanti l-ilsien Malti:qata' sandar; peduni, kalzetti; Santa Vendra; mara, nisa; rih, ruh...
Program 17: Varjanti fl-ilsien Malti: Tittrigerija, tixkatta; ohra, ohrajn; plural ta' sqaq...


Koktejl Lingwistiku III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Varjeta fl-ilsien Malti: vitorja, stepni, melh f'mohhu, gie lampa stampa…
Program 2: Varjeta fl-ilsien Malti: maskot, maskara, dmugh tal-kukkudrilli…
Program 3: Varjanti fl-Ilsien Malti: ix-xhur Maltin; keffa u l-pudija fil-hjata...
Program 4: Varjanti fl-Ilsien Malti: strutturu fil-qwiel Maltin.
Program 5: Varjanti fl-Ilsien Malti: il-klejma la; maid; problema: maskil jew femminil...
Program 6: Varjanti fl-Ilsien Malti: Novembru; dellel; izzerzaq - slajdja; toqloq...
Program 7: Varjanti fl-Ilsien Malti: iftar; adattazzjoni - adattament; illallu ballu...
Program 8: Varjanti fl-Ilsien Malti: amazoni; abaxxatur; patrun; padrun...
Program 9: Varjanti fl-Ilsien Malti: harifa, haruf, hrafa; pandemonju; insurance, assurance...
Program 10: Varjanti fl-Ilsien Malti: Dicembru; pepa; caqqufa; panflitt...
Program 11: Varjanti fl-Ilsien Malti: tah tal-qamar; kif niskuzaw ruhna; min joqghod jiftaqad fis-sodda; doqqiena jew dokkiena...
Program 12: Varjanti fl-Ilsien Malti: faxxug; pastaz...
Program 13: Varjanti fl-Ilsien Malti: Milied; Presepju...
Program 14: Varjanti fl-Ilsien Malti: Strina; Mill-Milied sa San Stiefnu...
Program 15: Varjanti fl-Ilsien Malti: Jannar; Mall-hagra t-tajn...
Program 16: Varjanti fl-Ilsien Malti: xitwa qierha; il-verb tarax; qawl: Biex l-imdanna toqghod mal-kenna, id-dar trid tkun genna...
Program 17: Varjanti fl-Ilsien Malti: baqa b’xiber imnieher; alkohol; barbier jew parrukkier...


Koktejl Lingwistiku IV

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Varjeta fl-ilsien Malti: farda u fardalla; sewba...
Program 2: Varjeta fl-ilsien Malti: Frar; gakk; ta’ daqqa u igri jew igri u gerri...
Program 3: Varjeta fl-ilsien Malti: kliem marbut mal-moghdija taz-zmien; mezzi qodma tat-trasport fuq l-art...
Program 4: Varjeta fl-ilsien Malti: enciklopedija; politiku u politikant; ic-c doppja f’ufficcju.
Program 5: Varjeta fl-ilsien Malti: tgurdint u ingurmajt; babaw...
Program 6: Varjeta fl-ilsien Malti: Marzu; mitjar; buq; xtarr; halliel...
Program 7: Varjeta fl-ilsien Malti: siber-sibel; barrakka; cuc; deborina; sitta la sinistra...
Program 8: Varjeta fl-ilsien Malti: figel; tambocc; firilla; tertex...
Program 9: Varjeta fl-ilsien Malti: gurnata-jum; kwarezimal; forom ta’ meta wiehed jirrabja ez. “qabzitlu”; meta l-abbrevazzjoni naghmlulha “fullstop”...
Program 10: Kliem marbut mal-Gimgha Mqaddsa: Il-Gimgha Kbira; Salib u Kurcifiss; Hamis ix-Xirka; Erbgha tat-Tniebri; l-Ghid; Vara u statwa; Kalvarju u Golgota...
Program 11: Varjeta fl-ilsien Malti: Missier; Abram u Abraham; Birzebbugia jew Burzebbugia; marsutlat; Sur...
Program 12: Varjeta fl-ilsien Malti: cikkubriku; bnazzi; subasta; rkant; placidi u fabbli...
Program 13: Varjeta fl-ilsien Malti: April; cirku; toqba – hofra; gidi – haruf...
Program 14: Varjeta fl-ilsien Malti: intimat-intamat; cimbedudu; vizibilju – bizibilju; gh u h fil-kitba...
Program 15: Varjeta fl-ilsien Malti: Mejju; Nisrani u Kristjan; Il-kollettiv; laqam...
Program 16: Varjeta fl-ilsien Malti: gibna; kwalsiasi-kwalunkwe; issewwi animal; fajjar; ghandu wiccu qisu l-ghatba tal-qorti; kittieb-awtur.
Program 17: Varjeta fl-ilsien Malti: rumanz-romanz; coroner; patronagg; ghandu x’jaqsam; xhur tas-sena; kross; fobja; cardigan.


Koktejl Lingwistiku V

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Staguni, etimologija vs fonetika...
Program 2: Party, ezaminatur u termini ohra, il-verb taghti, is-suffissi non-semitici...
Program 3: Liti, imghax jew interessi, regola: zewg vokali fejn xulxin ghada tghodd?
Program 4: Cupboard u sideboard, habb u hobb, sarwan, ganmattew, gazzetta...
Program 5: Antimakassar, verbi tad-disa' forma, kumbinazzjoni, hafa, bdil tal-pozizzjoni ta' xi ittri f'kelma...
Program 6: Moqbejl, tharrek u tarresta, konsonanti doppja fin-nofs...
Program 7: Taqsita, dress codes, iddur il-hwejjeg, fardal...
Program 8: Arago, kif jitkejjel ir-rih, kejjef...
Program 9: Ghazwa, il-lami, insalata, infies, abz hadid...
Program 10: Present, butir u margerin, buzillis, antologija...
Program 11: Nazzjon, pajjiz u stat, kif isir is-sillabar fil-Malti, buzillis, antologija...
Program 12: Karwata, gverta, hagra u gebla, l-uzu tal-vokali tal-lehen...
Program 13: In-nom tamas, kif igibu ruhhom il-verbi fl-imperfett fit-tielet persuna maskili singular u fit-tielet persuna plural?
Program 14: Heja u anima, qassatata, wixx, kocc, brimba...
Program 15: Il-pronom mehmuz hu, il-pronom mehmuz ha, il-pronom mehmuz na...
Program 16: Dari, nifs bhal f’innifsi, artal ...
Program 17: Kif ngharfu n-nom mimmat mill-participju passiv...
Program 18: Mejta hawi, il-verb 'qal' ghandu imperfett? prostituta...


Koktejl Lingwistiku VI

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-grajja tal-kelma 'Hal' li nuzaw qabel l-irhula taghna; il-kelma 'gemel'.
Program 2: Il-grajja tal-kelma 'Hal' li nuzaw qabel l-irhula taghna...
Program 3: Qastna, mafja, simonija, Madonna...
Program 4: Gahan fil-kultura Maltija, il-braille, magazin u magazzin.
Program 5: Dunkarmjan; Il-kelma dalja hija eponimika?
Program 6: Min kien il-hajbu, banju marija, timpana...
Program 7: Il-kelma mejta izhem, mnejn giet il-kelma alkohol? Il-proverbju Alla jaghlaq bieb u jiftah iehor...
Program 8: Bizibilju jew vizibilju? Kif giet il-kelma bojkot; Xi jfisser il-proverbju il-bokkra ssewwi z-zokkra...
Program 9: Cesarja, ic-Cisk, cmajra, daghwa...
Program 10: Deborina; dezerta; id-dinja l-ohra; direk; dmugh tal-kukkudrilli...
Program 11: Dumnikan; qerqni; faqsi; faqmi; bxima; birbant; lhih; mtiegheb; wezwiez; fl-ajru-fl-arja; Maltraljan.
Program 12: Gaj; mangliz; fiducja - kunfidenza; gay; gazzetta; antiporta - boxxla.
Program 13: Tartarun; Knisja-kines; antiporta-boxxla; bahrija; gister.
Program 14: It-tigrija sal-barkun; zaghka; Bejgh bl-ingrossa - bejgh bl-imnut; spjegazzjoni fuq il-process ta' tahwid ta' idjomi fil-Malti.
Program 15: Awrofak; tajra tal-loghob; maktur; mejjiesa; minzel; qarraba; teddy bear; bil-kif; maghada.
Program 16: Termos; nagit; kjuteks; huver; ganbull; fidil daqs il-kelb ta' Gakki; iggotta; traxxa; gagaga; boxxla.
Program 17: Pengwin; pigmi; tabella; tikketta; lejbil; melitella; hobz tal-mahlut; jum ta' mistrieh; kabinett.


Koktejl Lingwistiku VII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Patrija; patrijarka; George Cross; barbaru; izzika; ibbottja; żirma.
Program 2: Azzarin - senter - xkubetta - arkibus - rajfil; appa; ljunfant; oka; marloċċ; marlozz; marlazz; karate; Mellieħa; masrija.
Program 3: Tifsira ta' Malti idjomatiku; torċmun; segretarju u sigriet; tifsira ta' Malti semitiku.
Program 4: Miżata; kaligrafija - handwriting; xini; mar b'ta' San Frangisk; Kastilja; limbu; belladonna.
Program 5: Milwiem; mlejka; kattoliku; mediterran; il-mimmi ta' għajnejn; opium – loppju; lesbjana.
Program 6: Wied tad-dmugħ; linka; għali infern; doppju sens - doublespeak; indulġenza; leopard; Ġiżwita; dixxiplu - dixxiplina.
Program 7: Delu; indo-ewropew; bagħal tal-ġigg; golliwog; merħba; rigal.
Program 8: Boqxiex; intelliġenza artifiċjali; bejni u bejn ruħi; Ave Marija; fiħ boqqa brodu; tissikka ċ-ċintorin; ċaflangu; ta' żaqqu f'fommu; aritmetika; zija-xkupa; żdied.
Program 9: Fl-aħħar isib glekk jigiħ; wirdiena; dell; manna; infern; diversi idjomi ta' paragun u idjomi mill-Bibbja.
Program 10: Ballata populari u letterarja; imluħa; umilta'; umiljazzjoni; prostituzzjoni; hooligan; żinn; żutt.
Program 11: Mitbugħ; grottesk; isfar; safar; suffara; tatu'; ras pajlik; għamel bħall-Għawdxin; għakka; tax-xelin.
Program 12: Termini marbutin mal-Presepju.
Program 13: Termini marbutin mal-Ewwel tas-Sena.
Program 14: Tena - tewa; pastorali; la nfuħ u lanqas ninten; irranġajtni għall-festi; m'għandux ħabba fuqiex jaħlef; Karmnu; talent; xekel.
Program 15: Balilla; qaddis ommok; balanza; ċanga; l-erwieħ ta' Wied Għammieq; ħajt tas-sejjieħ; ambjent.
Program 16: Mur saqqi l-ħass tal-Marsa; astronomija; arti; pulizija-politika; tidal lane; kriżi; barr; skomunika; ħabta u sabta; kretin; mitqlu deheb; karaoke; taħma; paċi kulaċi; faqgħa.
Program 17: Karrakka; karfusu; oratorju – oratorjo; leġġenda; xinxilli.


Koktejl Lingwistiku VIII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Kulleġġ college - kolleġġjata; ċirimelli; fixfixo'; kolletta; ħajt dobblu; waqqa' l-ġebla fuq saqajħ x'int melħa; ġie b'ħafna meraq; x'ħobż jiekol?
Program 2: Dirwan; farka (fis-sajd); santurimonju; kursar; furban; il-bakkaljaw min xarrbu kielu; il-kefen ma fihx bwiet; axxensjoni; assunzjoni; dewwiema; ifħla; imlielaħ; il-vokali tal-leħen; imsejjaħ; nagħġa; għidt - għedt.
Program 3: Rgħajja - rajja - ragħja; intlaża; kull kif; mit - mitt; żewġt ikmamar; il-kantanta kellha jkollha; heden; għaxra min-nies; mindel.
Program 4: Karnival – karnivalata – karnivalesk; wiċċ laskri; rebus; qarċilla; perlina; prinjolata; kukkanja; veljuni; il-Maltija; maskra.
Program 5: Parata; karru; maskra; ħenna; lejlet - lejliet; tgħoddx il-flieles qabel ifaqqsu.
Program 6: Miżż; jekk il-muntanja ma tmurx lejn Mawmettu, Mawmettu jmur lejn il-muntanja; bieżel; beżżul; aħjar għasfur f'idejk milli mija fl-ajru; sewwa - tajjeb; dubbieħa; xegħel - kebbes; nerġa' nagħmel - nagħmlu mill-ġdid; fik il-ħobż.
Program 7: Paladin; Scrooge; Ġimgħa; immela; xatba - xater; menti; b'wiċċ il-ġid; dazju - sisa; Għarb - Għarbi; Seraċin.
Program 8: Antikrist; ċaqlembuta; daqqa ta' ħarta; dagħa; ħalef; semasjoloġija; onomasjoloġija; nħamar; mxija; strejnu.
Program 9: Ċiera; Patatu; tiewi; mħallef; ragħad; newba; wejba; modd; kavatell; kappillier; xini; zunnarija – karrotta.
Program 10: Bata – sofra; qoħta; mara xaħba; ballu San Vitu; tqarmisa; qima – reverenza; pirwiel; nadur; nadir.
Program 11: Il-Ġimgħa l-Kbira; Salib - Kurċifiss; Ħamis ix-Xirka; L-Erbgħa tat-tniebri; l-Għid; il-Ġimgħa Mqaddsa; Vara - statwa; l-ismijiet tal-vari ewlenin tal-Ġimgħa l-Kbira.
Program 12: Xamin; al dente; baffi - daqna; irġiel u nisa; qabbel - ikkompara - ipparaguna; għajdut ta' mħabba; ċellaq; mariefnu.
Program 13: Ċellaq; mariefnu; Ġardin - Ġardina; siċċ; niħiliżmu; ħaten; silf; is-suffiss –un; kulur; lewn.
Program 14: Mużew; konastrija; saħansitra; galglu; bambott; ziklu; zekkin; żuba.
Program 15: Żir; baqqa; delitt; żigu; xuxan; xilajk; xalata; ġietu x-xoqqa f'moxtha.
Program 16: Xriek; servej; sondaġġ; musulmet; illitika – argumenta; il-flus ta' Santa Liena; pwales; diqa - niket; talut; farsa; teatrin.
Program 17: Is-suffiss –u; ibbrikkja; barkazza; għakrux; qabel xejn; qabel; qabla; qabil; imħabba; xuga; ħellel.


Koktejl Lingwistiku IX

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa. Il-Prof. Charles Briffa jgħarrex fil-bogħod ħa jsawwar xi ġrajjiet ta' kliem u espressjonijiet li jgħinuna nilmħu xejriet mill-mentalita' tal-antenati tagħna - dawk li newlulna lingwa li tifrixilna skrin ta' dehen f'tiswiriet mentali.

Is-sensiela, li titwassal bil-għajnuna u l-grazzja ta' Celaine Buhagiar, tħaddem l-interdixxiplinarjeta' għax tinvolvi l-lingwistika, il-pragmatika tal-lingwa, l-etimoloġija, il-kritika letterarja, il-lessikografija, it-traduzzjoni, l-istilistika, u l-antropoloġija. Tagħraf il-Malti bħala mezz ta' storja u bħala għodda siewja għal-lum u għal għada għax turi netwerk ta' relazzjonijiet fl-ambjent Malti.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-innu Malti; fotta; inħallsu biċ-ċipp; raġel - mara.
Program 2: Traġedja; serrek; ħliqa - ħlieqa; domnu; alakka; ċaċu; bagollu; banni; belliegħa; ċiċċa; ċinkwantin; dudu.
Program 3: Faħal; fażolu; fenka; ħrejjef tal-forna; gerbubi; seba' soldi fuq xulxin; tas-sikkina; dindu; sulinu; tiġieġa; tintinnabru; tomba; trija.
Program 4: Trumbun; venven; viva; xalata; xilajk; xipxandler; xixu; xkuma; xuxan; xwiek; żeppoli.
Program 5: Żebbiegħ; żerrek; żigli; xi nħalltu mal-ikel għat-togħma; żigu; żikk; srew; zizzu; ġakk.
Program 6: Barġ; għammiel; barrada; ħorġa; maħħaħ; verbi denominattivi mill-partijiet tal-ġisem; bażwa; espressjonijiet bil-partijiet tal-ġisem; kliem bl-istess għerq.
Program 7: Rivelazzjoni; bark; ċagħka; ċepħa; żero; felfula.
Program 8: Ilu karina; ewwel; etnonimu; etnofawliżmu; dexxex; in-numri minn ħdax sa dsatax.
Program 9: Toqgħod b'seba' għajnejn; Sawl - Pawlu; smartphone; barkentin; fixkula; raġel bis-seba' strumenti; neka.
Program 10: Numri minn wieħed sa għaxra; issaporta - issapportja; qotnija; imqareb.
Program 11: Batar - bagħtar; poeżija film; ruħu fi snienu; fixkija; kajjin; turbit; kranju; awżiljarju navali.
Program 12: Kalanċ; skammonja; bagħal; kajżer; kassja; femur; tibja; kakka; ruffit; hena.
Program 13: Il-Milied fil-letteratura Maltija (P. Indri Schembri, Dun Karm, P. Anastasju Cuschieri, Trevor Zahra, Joe M.Attard, Mario Azzopardi); il-25 ta' Diċembru; il-Christmas Card; Father Christmas; Boxing Day; Christmas Tree.
Program 14: Il-kalendarji tal-avvent; l-irwiegel; il-qagħaq tal-qastanija; il-presepju; l-istrina; il-ponsjetta; il-kaċċa tal-qtates; id-daqq tal-qrajna; tal-abjad; il-lewż tal-Milied; il-gastell; kagħak tal-kavatell; mħajjem - mgħajjen; miru; miżura; pajlik; tabakk.
Program 15: Xahar tal-qaddisin kollha - xahar tal-erwieħ; sienja; santwarju; bajla; nemusa; nemes - nemmes; barjol; belliegħa; reqqet ir-ruħ; barkun; mazzier - logħba tal-mazz.
Program 16: Barkubestja; bastiment; argilè; kampjun; alakka; kamrin; it-tifel tal-kappillan; kaptana; lezi; karabina; kotnina.
Program 17: Gardinaw; majjistra; lajju; kruċ; għandu l-labar; kumpar; lakki; karfusu; lillu; hija bomba.


Koktejl Lingwistiku X

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa. Il-Prof. Charles Briffa jgħarrex fil-bogħod ħa jsawwar xi ġrajjiet ta' kliem u espressjonijiet li jgħinuna nilmħu xejriet mill-mentalita' tal-antenati tagħna - dawk li newlulna lingwa li tifrixilna skrin ta' dehen f'tiswiriet mentali.

Is-sensiela, li titwassal bil-għajnuna u l-grazzja ta' Celaine Buhagiar, tħaddem l-interdixxiplinarjeta' għax tinvolvi l-lingwistika, il-pragmatika tal-lingwa, l-etimoloġija, il-kritika letterarja, il-lessikografija, it-traduzzjoni, l-istilistika, u l-antropoloġija. Tagħraf il-Malti bħala mezz ta' storja u bħala għodda siewja għal-lum u għal għada għax turi netwerk ta' relazzjonijiet fl-ambjent Malti.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Joqgħod jilgħab tal-ors; nar tat-tiben - raġel tat-tiben; veċċa; misraħ - pjazza; tira; tendina; tinda; bużnannu; koċċla; koċċa; dmejla.
Program 2: Saturnaljana; kronja; karnival; karnivalizzazzjoni; karnivalesk; karnivalata; liebes karnival; iblaħ it-tlittijiet tal-karnival; qisu wiċċ laskri; rebus; qarċilla; perlia; prinjolata.
Program 3: Black Friday; għal għonq it-triq; bla kliem u bla sliem; zekkuk; ċumnata; Immakulata Kunċizzjoni; tbexbix - żerniq; l-ewwel nies; il-ħobż agħtih lil min jaf jieklu.
Program 4: Bumbu; polka; kalzetta; qalziet; tabakk; rgħajja - ragħajja - ragħja - rajja; nunu - nuna; bla qies; bla tmiem; bla tarf; bambott; ħobżu maħbuż.
Program 5: Għandu xi ħaġa taħt rasu; bomblu; ankra; bowżin; waqa' l-ass – għajn l-ass; barbarija; iblaq; bażiż; għajnejh jibru; bonċi; brombos.
Program 6: Triq; brodu; raħal - merħla; bubun; il-munita taż-Żejtun; budaċċ; salib - slaleb; buħa; ċiera; ħuttafa; bulibif; ċerkis; buqa.
Program 7: Ċieqa; bżaru; ċinjal - ċingjal; dejdu - dejda; ċinkwina; ħanżira; dandalun; fangu; debblezz; denbu.
Program 8: Tabu'; dika - dikka; fufu; horsetail - toppu; pageboy; duwiballi; ġebli; ġinġer; għalaq.
Program 9: Il-Ġimgħa l-Kbira; Salib; Kurċifiss; Ħamis ix-Xirka; l-Erbgħa tat-Tniebri; l-Għid; Il-Ġimgħa Mqaddsa.
Program 10: Ġipsi; ġuġu - ġuġu'; qagħad gallarija; gedida; għabur; giggu; mħajjem; mgħajjen; miru; miżura; donnu ras pajlik; kollox bir-raxin; staqsa - saqsa.
Program 11: L-għaxar forom tal-verbi fil-Malti; tiswir u tifsir.
Program 12: Tuxedo; kamla - qamla; imxum; xaqfa; snieħ; għajnejħ miksurin; kanajs; kanalja; iva; ħamsin.
Program 13: Kanġu; Valentine; kantur; kapsula - capsule; nedha; karpas; laqmijiet tan-nies kollettivi; klejlu; klistanija; konza; lekċerer; lettur; kozz.
Program 14: Kumpass; kuzzu; laħlaħ; maġar; xebba maħruqa; majjistra - qabla - midwife; majka; mandraġġ; mantikilja; brilkrim; stilit; għaqqux; megħrien.
Program 15: Saħansitra; għażżiela; gwiewel; sinsla; sensiela; meżmieżi; l-appliances tad-dar; la; pilaw; ħida - ħidu; imnut; minuta; menu'.
Program 16: Doqqiena - dokkiena; pe; maxin; ħema; xewa; inkalja; qela; il-lingwa tat-tfal; qassati; manuċċa.
Program 17: Manuċċa; jidrek; mazzuga; mengħel; ħallel; menza; qlejba; fisqija; ħarqa - nappy; lewwet.


Koktejl Lingwistiku XI

Is-sensiela Koktejl Lingwistiku hija vjaġġ fil-kultura tal-lingwa mtella' mill-Prof. Charles Briffa bl-għajnuna ta' Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Xi jfissru xi ismijiet tat-toroq ta' Baħar iċ-Ċagħaq, Birkirkara, Birżebbuġa, Bormla, u Għajnsielem. U rajna l-ġrajja ta' dawn il-kelmiet: Qarmeċ - qarmuċ; zekkin; qasbija; tewa; qawqaw; drednot; qatt ma kilt il-kirxa miegħu; xagħra; skumelli; qawri.
Program 2: Xi jfissru xi ismijiet tat-toroq ta' Ħ'Attard, Ħad-Dingli, Ħal-Balzan, Ħal-Għargħur, Ħal-Għaxaq, Ħal-Kirkop, Ħal-Lija, Ħal-Luqa, Ħal-Qormi, Ħal-Safi, Ħal-Tarxien, Ħaż-Żabbar, u Ħaż-Żebbuġ. U rajna l-ġrajja ta' dawn il-kelmiet: qattus it-torok; qerda; birem; qinċ; pastizz tax-xemgħa; selq; bovu; qorru; buziqq.
Program 3: Ismijiet ta' toroq fil-Baħrija, il-Belt (Valletta), il-Birgu, il-Fgura, il-Fontana, il-Furjana. U rajna l-ġrajjiet ta' dawn il-kelmiet: Sewba; Ġirba; Qumpa; Kutu; Rabott; Gerwiel; Rabb; Essri; Pispisell.
Program 4: Ismijiet ta' toroq fil-Gudja, il-Gżira, il-Ħamrun, il-Kalkara, il-Manikata, il-Marsa, il-Mellieħa, il-Mosta, il-Munxar, il-Qala, il-Qrendi. U rajna l-ġrajjiet ta' dawn il-kelmiet: Raġġ; qaraboċċ; rallu; zakak; żigżag; ravjula; irbiegħi; donnu ħabba ħażina; rina; iqajjem rixu.
Program 5: Ismijiet ta' toroq f'dawn l-irħula u l-ibliet: in-Nadur, in-Naxxar, ir-Rabat, is-Siġġiewi, is-Swieqi, ix-Xagħra, ix-Xewkija, ix-Xgħajra, ix-Xlendi. U rajna l-ġrajjiet ta' dawn il-kelmiet: jimxi fuq ir-rubini; rumana; sabbella; sebbellika; ziklu; salon - salun; sandrakka; ħafna sapun; qisu saqqu.
Program 6: Ismijiet ta' toroq f'dawn l-irħula u l-ibliet: iż-Żebbuġ, iż-Żejtun, iż-Żurrieq, l-Għarb, l-Għasri, l-Iklin, l-Imdina, l-Imġarr, l-Imqabba, l-Imsida, l-Imtarfa, l-Isla. U rajna l-ġrajjiet ta' dawn il-kelmiet: sarangu; ambizzjoni; sardine; pelaġju; sassla; sbatax; xrapnel; skoċċ; petitu; sebgħa; sela.
Program 7: L-ismijiet ta' xi toroq f'Marsalforn, Marsaskala, Marsaxlokk, Pembroke, Raħal Ġdid, San Ġiljan, San Ġwann, San Lawrenz, San Pawl il-Baħar, Santa Luċija, Santa Venera. U fissirna: pespus; bniedem serduq; servjent tas-siġġijiet; ċaċċis; xasi; kaxxa - kaxxier - kexxun; sekkien; sikspenz; tas-silġ; sisa; bil-bajda mdawra.
Program 8: L-ismijiet ta' xi toroq f'Ta' Kerċem, Ta' Sannat, Ta' Xbieb, Tal-Pjeta', Tas-Sliema, Victoria (Għawdex). U fissirna dan il-kliem: skalat; jingħi; jokrob; skrun; għanbas; skut; ħobż tal-islajs; slugi; żmajċ; bis-soldi; sold - solidu - suldat.
Program 9: Ħsibijiet poetiċi fuq l-Ilsien Malti: Dun Karm, P. Anastasju Cuschieri, Nikol Biancardi. Imbagħad għaddejna għal dan il-kliem: sonża; grass; xaħam; widek; naqnieqi; sosi; waħħama; faħħama; raħħama; ixxennaq; tħallaq; patta.
Program 10: Sawri; spagu; paċaċa-paxaxa; paxu-pejxu; spakkun; agħmillu sufa; sifja; sumi; qajjar; trijangolu roża; surija; perilli; sus; takka; perizja; perla.
Program 11: Tala; tamli; testa; tiċċ - taċċ; patrun - padrun; tilambom; tili; bażużlu - bażiż; tita; tobi.
Program 12: Pandemonju; babilonja; tokkata; soċjeta' permissiva; tomba; tumbata; ġlied; ġild; ġlata; ġelatina; ġelu; ġilat; toti; paniku; topsy; tliet soldi fuq xulxin; trenta.
Program 13: Etimoloġija tal-kelma 'Milied'; idjomi bil-kelma 'Milied'; qwiel bil-kelma 'Milied'; l-erja semantika tal-'avvent'; l-oriġini u t-tifsir ta' 'strina'; l-oriġini u termini bil-kelma 'presepju'; tnissil tal-idea ta' Father Christmas; il-boxing day; aspetti folkloristiċi tal-Milied; il-messaġġ ta' tama ta' Dun Karm fil-poeżiji 'Il-Milied'.
Program 14: Kantaliena - kantilena; fiħ torri; trentun; liċenzja poetika; wiċċ tripolin; tufa; utajja; valent.
Program 15: Ġustizzja poetika; vandomu; najxu; vendra; ċpar; ġhar; sħab; virgun; wajju; korrettezza politika; warda; bakkar; direk; ħerek; wejba; qam mas-serduq; werqa.
Program 16: Karozza; il-ħmar ta' wiżu; xamina; inri; xana'; pożitiviżmu; kemm hu xewka; insulta; xixu; mea culpa; xkuma; kaki'; xemnaq; karm; xott.
Program 17: Propaganda; xtejla; ferita; tbenġila; xuri; ismijiet tal-ħut bil-Malti; xiwa; xiwi; ixxoxxa; żamarra; stikk - stikka.


Koktejl Lingwistiku XII

Sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja ta' ġrajjiet tal-imgħoddi u t-twemmin tal-antenati tagħna. Fil-vjaġġ tagħna nfittxu l-ġrajja wara l-kelma.

Imtella' mill-Prof. Charles Briffa bl-għajnuna ta' Celaine Buhagiar.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Kesħa - bard; trenta; żaqqoċċ; ċalinġ; żbiba; katerpilar; żebbieġ; katakombi.
Program 2: Żejż; profeta; żeppoli; proset; accident - inċident; żerka; ossessjoni; żgiċċ; żrinġ.
Program 3: Żib; abbanduna; żeġġeġ; ħila; żumm; alcoħol; ġiefi; żuba; aċċipe; żubrun.
Program 4: Abatija; żundajru; sambu; zikizokk; laqgħa; barbier; parrukkier; għaddiela; zizu; qroqq - qroqqa – qarraq; gangboard; negus; ħabib – ħabb – imħabba; ġażra; sindku – sindikajr; qbejli; gażżu.
Program 5: Karnival; karnivalata; liebes karnival; iblaħ it-tlitt ijiem tal-karnival; qisu wiċċ laskri; rebus; qarċilla; kukkanja; veljuni; Il-Maltija; parata; karru.
Program 6: Galbu; qalb; qaleb; qisu l-gażżu; ċestun ċwieċ; xerriex; ċirċ; ħobż bla mitlugħ; ħareġ ta' mażetta; xaħmet l-art; gremxula; wiżgħa; dorbi; salamander; kamaleont; vajjina; vaġina.
Program 7: Teka; abbuża; tgħammir; żiżi; drawwa; affidavit; agar.
Program 8: Tali kwali; qarnuna; ħajja mxuma; factotum; rebus; reġina profittarum; regrematerna; turriseburnja; deograzzjas; carpe diem; ex cathedra; in loco; parentis; in medias res; in situ; in utero; in vino veritas; mea culpa; nihil obstat; nota bene; persona non grata; prima facie; terra incognita; vox populi.
Program 9: Ħalq; ħolqien; ħliqa - ħlieqa; lowd; bażżar; bużaqq; bużawra; papat – pontifikat; musbieħ - sebħ - sabiħ - sbuħija; almeridja.
Program 10: Berwieq; bajpass; graffiti; għajn tal-ilma; maħlut; mnajjar; sienja; sisla – sassla; sisija; swatar; Territorials; vlontin; wejter.
Program 11: Quċċata - qaċċat; taħ tal-qamar; xalpa; xalla – xall – scarf – mafler; bosta kliem li jfissru ħsejjes tal-għasafar; żied; ampulletta – ampulluzza; adolexxenti – teenager; ġemel; dromedarju; ġmiel; kliem bis-suffiss –drom; tarax; xewxa.
Program 12: It-tifsir kulturali ta' dawn it-termini: il-Ġimgħa Mqaddsa, l-Erbgħa tat-Tniebri, Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira, l-ismijiet tal-vari, salib, kurċifiss, kalvarju, golgota, passjoni, duluri, passju, vara, statwa, l-Għid.
Program 13: Fawwar, fwar, webben, webbien, tibnija, twebben, Ġesu' ħelwa tarbija, ġifa, ġuf, għarb, qabba, imdanna, kunjata, pastaż, tpastaż, pastażata, pastażun, il-katina tal-għawiereb.
Program 14: Stmell - stmerr; sakkulieva; eħtrieq; eħtriq; ħarfen; miblugħ; mibluh; għandur.
Program 15: Sabir, ġidri, ġidra, Nadur, sebgħa (seven), sebgħa (finger), ġie maqtul, kien maqtul, terraq, kwiet, ħiemed, sieket, silenzjuż, xiref, xieref, żvarjun.
Program 16: Fitel, xiber, fietel, ftila, fettel, pudija, keffa, dgħajsa, malafama, kalunnja, livell, senn, sinna, sigurta', sigurezza, niċu, qlieni.
Program 17: Konastrija, fomm, ħalq, xoxxi, avelixxa, esej narrattiv, tifkira, skeċċ, buzzett, parabbola, ħrafa, leġġenda, praspura, aneddotu, rumanzett, novella.


Koktejl Lingwistiku XIII

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Fotta, fiet, brimba, għanqbuta, għorfa, għaref, bezzun, bullet, xiklun, kapuċċin, kappa, kapuċċino, prekatorju; Ir-regola meta niktbu -zjoni jew -zzjoni.
Program 2: Miskin, xkubetta, ħamallu, bard, kesħa, dojli/dojler, għamm, ħal, barba.
Program 3: Ismijiet differenti ta' żwiemel, siemtu, birrerija, ma jiswiex tebaq fwiedu, bżallu, aħwa, fardsieq, portmoni, plaċidu, fabbli, għajdut bil-kuluri.
Program 4: Il-Malti lingwa Semitika b'alfabett Latin, Nisrani, Kristjan, Lekċerer, Lettur, Kunjomijiet b'ortografija, mhix Maltija, Sansun, Ħalib it-tajr, Il-Kollettiv fil-Malti, Toroq-Triqat, nomi verbali u partiċipji attivi.
Program 5: Dulliegħ, Tuffieħ, Keċċieh – keċċih, ħajja – ħajti, qwiel fuq il-biedja, Kliem qadim fil-Malti li daħal mill-Ingliż, Jieħdu – jiħdux, Raba'.
Program 6: Kull wild hu għaġbu, Parankina, Fidil, Leali, Il-kultura ddettaljata wara l- kelma Tieġ, Tulipan, Turban.
Program 7: Is-seba' sema, qatta bla ħabel, mħabba, kwarantina, xnien, il-partijiet taċ-ċanga, xi ismijiet tal-qlugħ tal-bastimenti.
Program 8: Grokk, kaldarun, l-aċċenti Maltin, għamliet ta' allegorija, tipi ta' għamara, illobbja, tipi ta' injam, lampara, għamliet ta' mwejjed.
Program 9: Metrosesswali, umbra, ġoga, rulina, ħorr, Buleben, amin, ċajta, milsa, mitħna, portulan, sellem, sliem.
Program 10: Espressjonijiet marbutin ma' biċċa tal-baħar; għamliet ta' definizzjonijiet (analitiċi, nominali, estensjonali, operazzjonali), ir-ranks tal-pulizija, ir-ranks tal-forzi armati.
Program 11: Termini li juru tipi ta' bizzilla, forom alternattivi għal prostituta, superordinate, ħiponimu, termini li jfissru qal, termini li jfissru reċipjent.
Program 12: Termini marbutin ma' dgħajsa, forom alternattivi għal mewt, ħelsien, liberta', is-Semitiku u n-non-Semitiku, raħli, raħħal, spakxin.
Program 13: Poeżiji: Il-Benniena ta' Ġesu' (P.Indri' Schembri); Il-Milied (Dun Karm); Il-Milied (P.Anastasju Cuschieri); Fil-Lejla tal-Milied (Trevor Zahra); Il-Prietka tal-Milied (Joe M.Attard); L-Għannejja ta' Betlem (Mario Azzopardi).
Program 14: Speċjali għall-ewwel tas-sena: L-istrina; il-poeżija qadima L-Istrina(Richard Taylor); il-kumplament tas-sena–ġdida; jagħmlu l-ġir fuq l-għetiebi; il-qarinża; is-singular ta' maġi.
Program 15: Sikka; rogazzjoni; serkin; fumigazzjoni; ir-raġel, il-mara, iż-żgħir, il-grupp tal-annimali; għamliet differenti ta' bini; termini għal sewwieq; għasida.
Program 16: Sebbel; sieq għall-għamara; għamliet ta' siġġijiet; strumenti tad-daqq; daqqaqa; il-Bambin miegħek; id-di u d-do.
Program 17: Regatta; tellieqa; tiġrija; avukat tax-xitan; qawsalla; zukklant; fażijiet letterarji.