CampusFM 103.7

 

Hekk Nafu

Sensiela fejn niddiskutu l-bijografija ta' persunaġġi magħrufa tramite l-qraba u l-ħbieb.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: George Mifsud Chircop - Joseph P. Borg.
Program 2: Mabel Strickland - Laurence Grech.
Program 3: Karmenu Vassallo - Trevor Zahra.
Program 4: Duminku Mintoff - Sammy Meilaq. (1)
Program 5: Duminku Mintoff - Sammy Meilaq. (2)
Program 6: Arthur Barbaro-Sant - Emily Barbaro-Sant.
Program 7: Isqof Nikol Cauchi - Steve Mallia.
Program 8: Cecilia de Trafford - Dr Simon Mercieca.
Program 9: Vincenzo Bonello - L-Imħallef Giovanni Bonello.
Program 10: Mgr Charles G. Vella - Dr Doris Cannataci.
Program 11: Michael A. Sant - Prof George Cassar.
Program 12: It-Tabib Anton Tabone - Anton Tabone.
Program 13: Prof Guido de Marco - Richard Muscat.
Program 14: Edmond Mallia - Salv Sammut.
Program 15: Br Henry Grech - Trevor Zahra.
Program 16: Antonio Agius - Publius Agius.
Program 17: Sammy Bartolo - Manwel Mifsud.

'