CampusFM 103.7

 

Connect

Programm imtellgħa mill-Fakulta ta' Social Wellbeing fuq ir-riċerka li qed issir fi ħdan l-istess dipartiment.

Programm bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Albert Bell.Connect I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-Ħidma fil-Qasam tar-Riċerka fil-Fakulta' għat-Tisħiħ tas-Soċjeta' - Dr Anne-Marie Callus.
Program 2: Prof Saviour Formosa - Kontinwita' u Innovazzjoni: Lenti fuq il-Programm ta' Riċerka fil-Kriminoloġija fl-Universita' ta' Malta.
Program 3: Dr Katya De Giovanni - Is-Saħħa tan-Narrativa u r-Riċerka Kwalitattiva - Applikazzjoniet fl-Istudju tat-Transizzjonijiet ta' Żgħażagħ Tfajliet fis-Sistema Edukattiva.
Program 4: Dr Claire Azzopardi Lane - Anti-tabu' Riċerka li Tisfida l-Miti u l-Isterjotipi dwar is-Sesswalita' u l-Persuni b'Diżabilta' Intellettwali.
Program 5: Dr Kristina Vella - Ir-rabta bejn il-prattika klinika u r-Riċerka fil-Psikoloġija b'enfasi fuq in-newro psikoloġija.
Program 6: Dr Janice Formosa Pace - Il-Familja bħala n-Nixxiegħa tal-Kriminalita': Xejriet Ġodda fl-Istudju tal-Kriminalita' f'Malta.
Program 7: Il-Komunita': Il-Fus tar-Riċerka Soċjali - Dr JosAnn Cutajar.
Program 8: L-Esperjenza fil-Prattika tal-Ħidma Soċjali bhala Xprun Ewlieni għal Riċerka Soċjali - Ms Daniella Zerafa.
Program 9: L-Istudju tal-Gerontoloġija fl-Universita' ta' Malta: Direzzjonijiet u Applikazzjonijiet Ġodda - Dr Marvin Formosa.
Program 10: L-akkademiku-attivist - Dr Maria Pisani.
Program 11: Dinamiżmu u Kreattivita': L-Istudju tal-Familja fl-Universita' ta' Malta - Dr Clarissa Sammut Scerri.
Program 12: Il-Counselling f'Malta: Il-Mixja lejn il-Professjoni u Direzzjonijiet Ġodda - Dr Dione Mifsud.
Program 13: Mr Aleks Farrugia - Applikazzjonijiet tal-Mikro-Storja fir-Riċerka Soċjali.
Program 14: Dr Gordon Sammut - Il-Psikoloġija Soċjali: Xprun Għal Tiġdid fil-Psikoloġija.
Program 15: Dr Christian Borg Xuereb - In-Narrativa fi Studji Mnebbħin milll-Psikoloġija tas-Saħħa u l-Gerontoloġija.
Program 16: Prof Marilyn Clark - Riflessjonijiet minn traġitt akkademiku.
Program 17: Il-Fakulta' għat-Tisħiħ tas-Soċjeta': żviluppi fir-Riċerka u f'Oqsma Oħra - Dr Andrew Azzopardi.


Connect II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Il-Fakulta' għat-Tisħiħ tas-Soċjeta': żviluppi - Dr Andrew Azzopardi.
Program 2: Ħidma soċjali - Dr Andrea Gibbon.
Program 3: Riċerka u Azzjoni fil-Komunita' - Dr Maria Brown.
Program 4: Dr Sandra Scicluna: Riċerka għal Riforma fil-Ġustizzja Kriminali.
Program 5: Vjaġġ Akkademiku fl-iStudji taż-Żgħażagħ - Dr Joanne Cassar.
Program 6: Riċerka Emanċipatorja - Ms Maria Victoria Gauci.
Program 7: L-Importanza tal-Qafas Kunċettwali u l-Etika fir-Riċerka Soċjali - Dr Trevor Calafato.
Program 8: Il-gerontoloġija - Dr Maria Aurora Fenech.
Program 9: Il-counselling - Dr Roberta Attard.
Program 10: Id-diżabbilita Intellettwali - Dr Anne Marie Callus.
Program 11: Lenti fuq l-Vjolenza Domestika u l-Femiċidju - Dr Marceline Naudi.
Program 12: L-importanza tas-superviżjoni fil-qasam soċjali - Dr Maureen Cole.
Program 13: Riċerka dwar il-karrieri kriminali - Prof Marilyn Clark.
Program 14: Il-Vjaġġ tad-Dottorat - Prof Mary Anne Lauri u Prof Paul Bartolo.
Program 15: Riċerka fil-Psikoloġija tal-Organizzazzjonijiet - Dr Gottfried Catania.
Program 16: It-Traġit Personali fl-Iżvilupp Akkademiku - Dr Marlene Cauchi.
Program 17: Il-Familja: L-Benniena tas-Socjeta' - Prof Angela Abela.