CampusFM 103.7

 

Tal-Widna

Programm marbut mal-pubblikazzjoni ewlenija tal-Għaqda, Leħen il-Malti. Leħen il-Malti li ilu joħrog sa mill-1931 u l-2016 se tara l-35 ħarġa tar-rivista. Din ir-rivista tlaqqa' fiha xogħlijiet ta' kittieba emerġenti u oħrajn stabbiliti li jvarjaw minn proża, għal poeżija, għal traduzzjonijiet u anke studji ta' natura letterarja u lingwistika. Dan il-programm jagħtikom togħma tax-xogħlijiet ippubblikati fil-passat u anke jlaqqagħkom ma' għadd ta' awturi żgħażagħ. Tal-Widna huwa programm ġdid iffinanzjat mill-fond Kun Attiv tal-Agenzija Żgħażagħ, bl-appoġġ ta' Campus 103.7 u Klabb Kotba Maltin.

Il-produzzjoni hi tal-Għaqda tal-Malti - Universita'.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Il-Baħar - Kit Azzopardi u Stefano Farrugia.
Program 2: L-Art - Kit Azzopardi, Theresa Abdilla u Glenn Chircop.
Program 3: Il-ħajja u l-mewt - Glenn Chircop, Theresa Abdilla, Maria Camilleri u Bernice Abdilla.
Program 4: Ħbiberija - Glenn Chircop, Maria Camilleri, Dorothy Bezzina u Stephen Lughermo.
Program 5: L-imħabba - Albert Kitney, Victoria Pisani, Dorothy Bezzina u Sara Vella.
Program 6: Ilsien - Albert Kitney, Dorianne Bonello, Victoria Pisani u Dwayne Ellul.
Program 7: L-effimerita' - Albert Kitney, Manwel Xuereb, Beverly Agius u Matthew Schembri.
Program 8: It-tfal - Albert Kitney, Bernice Magro, Leanne Ellul u Dorianne Bartolo.
Program 9: Il-festa - Glen Chircop, Kit Azzopardi, Sephora Francalanza u Andrea Cassar.
Program 10: Il-familja - Kit Azzopardi, Sephora Francalanza, Marilyn Mintoff u Matteo Pullicino.
Program 11: Int u Jien - Sephora Francalanza, Luke Galea, Dorianne Bonello u Beverly Agius.
Program 12: Għana - Luke Galea, Leanne Ellul, Keith Attard u Michael Spagnol.
Program 13: Teknoloġija - Manwel Xuereb, Gabriel Lia, Dorianne Bartolo, Maria Debono.
Program 14: Abbuż - Manwel Xuereb, Gabriel Lia, Chardian Camilleri.
Program 15: Il-Ġisem - Marilyn Mintoff, Dorianne Bartolo, Kit Azzopardi u Dorianne Bonello.
Program 16: Immigranti u Emigranti - Marilyn Mintoff, Dorothy Bezzina, Dorianne Bartolo u Elena Cardona.
Program 17: Persuni u Personaġġi - Marilyn Mintoff, Dorianne Bartolo u Matteo Pullicino.