CampusFM 103.7

 

Il-Vuċi Quddiem il-Misteru

Din hi sensiela ta' programmi fuq ir-radju li titratta dwar teologi kbar kontemporanji, jiġfieri dwar teologi li għexu, li kitbu, u li ħallew isem matul dawn l-aħħar mitt sena. Fost l-oħrajn, matul il-programm niddiskutu min kien dan it-teologu, f'liema zmien għex u kiteb, liema kienu l-ġrajjiet biografiċi u storiċi li ffurmawħ, liema suġġetti ttratta, liema kienu l-linji prinċipali tal-ħsieb tiegħu jew tagħha, il-kotba li ħallew l-ikbar impatt, u liema hu l-ikbar kontribut li ta dan il-personaġġ lit-teoloġija.

Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr Pauline Dimech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni għas-sensiela.
Program 2: Karl Rahner (1904-1984) - Edward Wright.
Program 3: Hans Urs von Balthasar (1905-1988) - Rev. Dr John Berry.
Program 4: Yves Congar (1904-1995) - Rev. Dr Stefan Attard.
Program 5: Edward Schillebeeckx (1914-2009) - Rev. Christopher Caruana.
Program 6: Gustavo Guttierez (1928-  ) - Rev. Dr Kevin Schembri.
Program 7: Teilhard de Chardin (1881-1955) - Rev. Prof Louis Caruana SJ.
Program 8: Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) - Rev.Dr Rene Camilleri.
Program 9: Bernard Lonergan (1904-1984) - Dr Lionel Chircop.
Program 10: Adalbert Hamman (1910-2000) - Rev. Dr Hector Scerri.
Program 11: Romano Guardini (1885-1968) - Natalino Camilleri.
Program 12: Rudolf Bultmann (1884-1976) - Rev. Dr Paul Sciberras.
Program 13: Rudolf Schnackenburg (1914-2002) - Rev. Dr Martin Micallef, OFM Cap.
Program 14: Abdullahi Ahmed An-Na'im (1946- ) - Rev. Dr Joseph Ellul, OP.
Program 15: Pavel Florenski (1882-1937) - Rev. Glen Attard, O.Carm.
Program 16: Sergei Bulgakov (1871-1944) - Dr Nadia Delicata.
Program 17: Sandra M.Schneiders (1936- ) - Rev. Dr Charlo' Camilleri, O.Carm.