CampusFM 103.7

 

Ħajja Taħt il-Lenti

Sensiela li se tiddiskuti uħud mill-bijografiji li għandna fil-qasam tal-ktieb Malti. Flimkien ma' diversi awturi u riċerkaturi niddiskutu diversi testi li għandna f'dan il-ġeneru u l-kontribut tal-ġeneru għall-għarfien tal-istorja tal-pajjiż. Din is-sensiela mħux profil tal-karattru imma analiżi ta' kif inkitbet bijografija tal-karattru. Ikollna wkoll l-opportunita' li naraw stili differenti ta' bijografiji u anki nidħlu f'issues kardinali bħall-bijografija tinkiteb darba? Jew tnejn min-nies jiktbu differenti l-ħajja tal-istess bniedem?

Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Sergio Grech.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Il-Pubblikatur u l-Bijografiji - Gordon Pisani.
Program 2: Il-Bijografiji fil-kitba tal-Istorja: Dr Simon Mercieca.
Program 3: Il-Bijografija Politika: Desmond Zammit Marmara.
Program 4: Il-Bijografija ta' Vassalli - Prof Francis Ciappara.
Program 5: Il-Bijografija ta' Kelinu Vella Haber: Paul P. Borg.
Program 6: Bijografija ta' President - Dr Andrew Azzopardi.
Program 7: Bijografija mis-seklu 17: Professur Arnold Cassola.
Program 8: Il-Bijografija Xjentifika - Prof Charles Briffa.
Program 9: Il-Bijografija ta' Tifel - Fr. Eric Cachia SDB.
Program 10: Il-Bijogrfaija tat-Triq - Gorg Cini.
Program 11: Il-Bijografiji Umani: Joe Julian Farrugia.
Program 12: It-traġedja fil-bijografija: Michela Fenech Pace.
Program 13: L-Għażliet tal-Pubblikatur - Chris Gruppetta.
Program 14: Għamlu Isem: Joe Julian Farrugia.
Program 15: Bijografiji Reliġjuzi - Fr Paul Darmanin.
Program 16: Il-Bijografija Antika - Ruben Abela.
Program 17: Roundup tas-sensiela.