CampusFM 103.7

 

Għall-Ġid tas-Soċjeta'

Sensiela ta' programmi imtella' mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxien b'Dinjita' fi ħdan il-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjeta'.

Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Prof Carmel Borg.

Back to Main Webcast Page

Programm 1: Intervista mal-E.T. Marie Louise Coleiro-Preca dwar il-bidu u l-bżonn tal-Fondazzjoni.
Programm 2: L-Ethos u l-għanijiet prinċipali tal-Fondazzjoni - Dr Ruth Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni.
Programm 3: Tkompli l-intervista ma' Dr Ruth Farrugia, Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni, dwar l-istrutturi u l-programmi tal-Fondazzjoni.
Programm 4: L-Uffiċċju Internazzjonali tal-Fondazzjoni - Alessandro Giuliano u Rakele Cassar.
Programm 5: L-appoġġ tal-core team tal-Fondazzjoni lill-entitajiet - Sharon Attard u Rachele Cassar.
Programm 6: Il-Fora u l-appoġġ li jingħataw - George Douglas Saliba, Francesca Borg, Angie Caruana, u Raisa Bartolo.
Programm 7: Il-Core Team: Proġetti u attivitajiet marbutin mat-tfal - Angie Caruana, Francesca Borg u Lorella Gatt.
Programm 8: Ir-Riċerka taċ-Ċentru Nazzjonali dwar il-Familja - Intervista ma' Prof Angela Abela.
Programm 9: Ir-Riċerka tal-Hub Nazzjonali għar-Riċerka Etno-botanika - Intervista ma' Mario Gerada.
Programm 10: Iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Ħelsien mill-Abbuż - Intervista ma' Dr Anna Vella, Prof Marilyn Clark, Prof Janet Mifsud u Dr Mario Mifsud.
Programm 11: L-Istitut Nazzjonali tat-Tfulija - Intervista ma' Dr Maureen Cole u l-Prof Mary Darmanin.
Programm 12: L-Osservatorju għall-Għejxien b'dinjita' - Intervista ma' Dr Censu Caruana u Dr Mary Grace Vella.
Programm 13: Il-Forum tal-Komunita' - Intervista ma' Dr Marie Briguglio.
Programm 14: Ristrutturar fi ħdan il-Fondazzjoni - Intervista ma' George Douglas Saliba u Raisa Bartolo.
Programm 15: Il-Volontarjat fi ħdan il-Fondazzjoni - Intervista ma' Angie Caruana u tliet voluntiera.
Programm 16: Intervista ma' Angie Caruana u membri mill-Kunsill tat-tfal u dak taż-żgħażagħ.
Programm 17: Għeluq - Intervista ma' Dr Ruth Farrugia, id-Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni.