CampusFM 103.7

 

TEATRU U SOCJETA

Il-mixja tat-teatru matul is-sekli, mill-perjodu Greko-Ruman sa zmienna u kif it-teatru tnissel minn ghadd ta' cirkostanzi socjali, kulturali, politici u religjuzi. Produzzjoni ta' Mario Azzopardi bis-sehem ta' diversi atturi. Sponsorjat minn Horizons Communications.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Id-dramm ritwali (1): Drama u Ritl; Drama Griega u Orjentali.
Program 2: It-teatru u s-socjeta.
Program 3: Teatru Socjali.
Program 4: Ir-ritwal fit-teatru.
Program 5: Ir-ritwal fit-teatru - l-ispettakli.
Program 6: Ir-ritwal fit-teatru - Il-Knisja u l-ispettaklu.
Program 7: It-tragedja fit-teatru.
Program 8: Mid-drama Griega ghal dik Rumana.
Program 9: L-espressjoni tar-religjozita.
Program 10: It-teatru: arti ta’ dak li hu perikoluz.