CampusFM 103.7

 

L-ISQAQ U STEJJER OHRA...

Imhabba, passjoni, ghelt, faqar u tamiet imfarrka... dawn huma ftit mit-temi ewlenin li jmiss Chetcuti fin-narrattiva tieghu. Narrattiva li ddur kontinwament madwar il-problemi tal-hajja, bil-kjaroskur kollu taghhom, u bl-illuzjoni u d-dizilluzjoni li dawn jafu jgibu maghhom. Guz Chetcuti twieled fil-11 t'Awwissu tal-1904 u f'gheluq il-mitt sena minn twelidu ser inzuru mill-gdid uhud mill-istejjer li hargu mill-pinna tieghu. Tislima xierqa lil wiehed mill-pijunieri hawtiela fil-qasam letterarju Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia. Sensiela sponsorjata minn The Corinthia Group of Companies.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Guze Chetcuti: Bijografija; Poezija: Ix-xelter; Novella: Ferh ta' genn.
Program 2: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (1)
Program 3: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (2)
Program 4: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (3)
Program 5: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (4)
Program 6: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (5)
Program 7: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (6)
Program 8: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (7)
Program 9: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (8)
Program 10: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (9)
Program 11: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (10)
Program 12: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (11)
Program 13: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (12)
Program 14: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (13)
Program 15: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (14)
Program 16: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (15)
Program 17: Ir-rumanz ta' Guze Chetcuti: L-Isqaq. (16).