CampusFM 103.7

 

Mill-Kampus t' Ghawdex

Mill-Kampus ta' Ghawdex huwa programm imtella' miz-zghazagh Ghawdxin u mill-Grupp Universitarju Ghawdxin. Il-programm ser jaghti wirja ta' x'jaghmel l-identità Ghawdxija unika, mill-perspettiva taz-zghazagh. Ghawdxin minn setturi u minn xoghlijiet differenti ser ikunu prezenti fil-programm matul is-sensiela.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Bijografija t'Anton Buttigieg; Intervista: Hon. Anton Tabone. (1)
Program 2: Kappella u leggenda ta' San Dimitri; Intervista: Hon. Anton Tabone. (2)
Program 3: Bijografija ta' Ninu Cremona; Ix-Xewkija; Miss Miriam Theuma, Appogg.
Program 4: Kappella tal-Madonna tal-Karmnu, Xewkija; Dr. Alfred Grech dwar il-passat ta' Jum Ghawdex.
Program 5: Mary Meilak; Robert Cutajar dwar iz-zghazagh u l-isport.
Program 6: Biografija: Gorg Pisani; Intervista: Prof. Joe Friggieri; In-Nadur.
Program 7: Biografija: Dr. Alfred Grech; Intervista: Hon. Ministru Evarist Bartolo.
Program 8: Biografija: Laurence Rapa; Intervista: Jonathan Mintoff; Poezija ta' Gorg Pisani.
Program 9: Bijografija u intervista ma' Pierre Meilak.
Program 10: Intervista ma' Joseph Sultana, kittieb.
Program 11: Intervista ma' Consiglia Azzopardi - Il-Bizzilla.
Program 12: Kappella San Guzepp, Cittadella; Biografija: Mons Arcidjaknu Pawlu Cauchi; Poezija: Mons. Anton Gauci.
Program 13: Intervista mal-President tal-Kunsill Zghazagh Ghawdxin; Kappella tal-Lunzjata.
Program 14: Intervista mal-Kavallier Carmel Zammit - Gozo NGO Association.
Program 15: Intervista ma' Prof. Godfrey Baldacchino; Kappella ta’ Sta. Martha.
Program 16: Intervista ma' Dr. Guzeppi Micallef; Kappella tal-Kuncizzjoni, Qala.
Program 17: Kappella Madonna tal-Karmnu, Xlendi.