Campus FM  


Hsejjes Muzikali

Programm li jesplora l-istorja tal-muzika elettronika u kif diversi kompozituri uzaw it-teknologija biex joholqu xogholijiet b'idjoma kontemporanja. Insiru nafu aktar dwar ir-repertorju ta' din il-muzika li jinkludi varjet' konsiderevoli - fosthom kompozizzjonijiet li jigu interpretati esklussivament fuq strumenti elettronici, u ohrajn li jigu esegwiti fuq tahlita ta' strumenti konvenzjonali u elettronici. Fost il-kompozituri li jigu trattati nsemmu lil Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Neil Rolnick, u John Zorn. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Silvio J. Camilleri.Back to Main Webcast Page
Check out the NEW Campus FM On-demand serviceListen live | Contact us | University of Malta

|