CampusFM 103.7

 

Hsejjes Muzikali

Programm li jesplora l-istorja tal-muzika elettronika u kif diversi kompozituri uzaw it-teknologija biex joholqu xogholijiet b’idjoma kontemporanja. Insiru nafu aktar dwar ir-repertorju ta’ din il-muzika li jinkludi varjetà konsiderevoli – fosthom kompozizzjonijiet li jigu interpretati esklussivament fuq strumenti elettronici, u ohrajn li jigu esegwiti fuq tahlita ta’ strumenti konvenzjonali u elettronici. Fost il-kompozituri li jigu trattati nsemmu lil Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Neil Rolnick, u John Zorn.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Dr. Silvio J. Camilleri.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Predecessuri tal-muzika elettronika.
Program 2: L-ewwel pijunieri tal-muzika elettronika.
Program 3: Pijunieri tal-muzika elettronika 1940-1970.
Program 4: Muzika elettronika fis-snin 60. (1)
Program 5: Muzika elettronika fis-snin 60. (2)
Program 6: Muzika elettronika fis-snin 60. (3)
Program 7: Muzika elettronika fis-snin 70.
Program 8: Muzika elettronika fis-snin 60 - 80.
Program 9: Muzika elettronika fis-snin 80.
Program 10: Muzika elettronika fis-snin 70 - 90.
Program 11: Muzika elettronika fis-snin 80.
Program 12: Muzika elettronika fis-snin 80 - 90.
Program 13: Muzika elettronika fis-snin 80 - seklu 21.
Program 14: Muzika elettronika fis-snin 90.
Program 15: Muzika ta' Ruben Zahra u muzika elettronika fis-snin 90.
Program 16: Muzika elettronika wara s-sena 2000. (1)
Program 17: Muzika elettronika wara s-sena 2000. (2)