CampusFM 103.7

 

Diskorsi

Il-kelma li tohrog mis-sinna timla dinja. Ahseb u ara kliem imdomm f’diskorsi minn nies maghrufa. Uhud minnhom niddiskutuhom f’Diskorsi. Din is-sensiela hija sponsorjata mill-APS Bank.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Fr. Joe Borg u Prof. Joe Pirotta.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Mahatma Gandhi - Prof. Michael Zammit.
Program 2: Steve Jobs - Dr. Alexei Dingli.
Program 3: Charlie Chaplin - Mario Azzopardi.
Program 4: Martin Luther King - L-E.T. Dr. George Abela, President.
Program 5: Herman van Rompuy - L-E.T. Dr. Eddie Fenech Adami, President Emeritus.
Program 6: Chamberlain & Churchill.
Program 7: Sir Ken Robinson.
Program 8: Gesù: Id-diskors tal-muntanja - Fr. Paul Sciberras.
Program 9: Mother Tereza.
Program 10: Richard Nixon - Dr. George Vital Zammit.
Program 11: Inquisitor's speech mill-ktieb The Brothers Karamazov ta' Dostoyevsky.
Program 12: Brutus u Mark Anthony mill-plays ta' Shakespeare - Martin Bugelli.
Program 13: L-Apologijata ta' Socrates.
Program 14: Hilary Clinton dwar id-drittijiet tal-mara.
Program 15: Margaret Thatcher.
Program 16: Fr. Peter Serracino Inglott.
Program 17: Mandela, Roosevelt, Kennedy, etc.