CampusFM 103.7

 

Minn Lenti Legali

Back to Main Webcast Page

Program 1: Il-ligi ta' l-adozzjoni. (1)
Program 2: Il-ligi ta' l-adozzjoni. (2)
Program 3: Il-ligi tax-xandir u t-telekomunikazzjoni.
Program 4: L-abbozz tal-ligi tal-koabitazzjoni.
Program 5: L-abbozz tal-ligi tal-IVF.
Program 6: Il-ligi tal-ambjent u l-Ippjanar tal-iZvilupp.
Program 7: Id-drittijiet fundamentali tal-bniedem b'enfasi fuq id-dritt ta' l-espressjoni.
Program 8 : Id-drittijiet fundamentali tal-bniedem b'enfasi fuq id-dritt tal-hajja u d-dritt ghall-kumpens.
Program 9: Il-ligi tal-konsumatur.
Program 10: Il-kuncett tal-ligi u l-ligi bhala strument.
Program 11: Il-ligijiet ta' l-ippjanar u l-izvilupp.
Program 12: Il-ligi ta' l-ombudsman.
Program 13: Id-danni orali.
Program 14: Il-ligi notarili.
Program 15: Principji bazici fil-ligi kriminali.
Program 16: Il-kuntratt tal-bejgh.
Program 17: Roundup tas-sensiela.