CampusFM 103.7

 

Gustav Mahler: Muzika ghall-hajja u lil hinn

Sensiela dwar il-hajja u l-kompozizzjonijiet ta’ dan il-kompozitur Awstrijakk, li din is-sena qed infakkru l-mitt anniversarju minn mewtu.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Joyce Guillaumier.

Back to Main Webcast Page

Program 1: L-ewwel kompozizzjonijiet u l-ewwel sinfonija.
Program 2: L-ewwel teatri li mexxa Mahler; Bruckner u l-influenza tieghu u t-tieni sinfonija.
Program 3: Mahler u l-vuci.
Program 4: Mahler mil-lenti ta' direttur.
Program 5: Symphony No. 3.
Program 6: Min kien influenzat minn Mahler: Arnold Schoenberg.
Program 7: It-tieni skola Vjenniza: Anton Webern; Alban Berg.
Program 8: Ir-relazzjoni ma kompozituri u muzicisti ohra.
Program 9: Ir-relazzjoni ma' kantanti famuzi.
Program 10: Ir-relazzjoni ma' kompozituri ohra u s-sinfonija Nru. 5.
Program 11: Alma Mahler - il-mara ta' Gustav Mahler; Sinfonija numru 6 'Tragic'.
Program 12: L-inkluzjoni tal-vuci ma' l-instrumenti.
Program 13: Taghrif dwar sinfonija numru 7 u nisimghu il-bidu ta' sinfonija numru 8.
Program 14: Nisimghu sinfonija numru 8. (2)
Program 15: Mahler u Alma fl-Amerka.
Program 16: Mahler u l-muzika tieghu.
Program 17: Il-muzika ta' Mahler u l-orkestra Maltija.