CampusFM 103.7

 

Is-Servizz Pubbliku: Bejn l-imgħoddi, il-preżent u l-ġejjieni

Sensiela ta' programmi li matulha jiġu diskussi għadd ta' temi marbutin mal-amministrazzjoni pubblika f'Malta.

Dr. Mario Thomas Vassallo.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Introduzzjoni: X'inhu s-Servizz Pubbliku - Mr Johan Galea, Seg. Perm., Min. Gustizzja, Kultura, Gvern Lokali.
Program 2: L-Istorja tas-Servizz Pubbliku mill-1800 sal-Kostituzzjoni tal-1921 - Prof Godfrey Pirotta, Dipt. tal-Public Policy, Universita' ta' Malta.
Program 3: L-Istorja tas-Servizz Pubbliku bejn 1921 u 1964 - Prof Godfrey Pirotta, Dipt. tal-Public Policy, Universita' ta' Malta.
Program 4: L-Istorja tas-Servizz Pubbliku bejn 1964 u l-2004 - Prof Edward Warrington, Dipt tal-Public Policy, Universita' ta' Malta.