CampusFM 103.7

 

Rittmi MlewnaRittmi Mlewna I

Programm ta' muzika u temi artistici li tiffoka l-aktar fuq siltiet klassici u anki generi ohra bhal muzika tal-films, jazz, folk u anki siltiet popolari. Kull programm jinkludi intervent qasir li jitratta tema artistika minn mistiedna li jkunu tharrgu f'dan il-qasam.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio J. Camilleri.

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Mistiedna: Sarah Cachia u Marcelle Abela; Espert: Oliver Scicluna.
Program 2: Id-dimensja: Mistiedna: Antoinette Munro u Josephine Pace; Espert: Dr. Charles Scerri.
Program 3: Il-fostering: Mistiedna: Daniela Zerafa u Louise Ann Bugeja; Espert: John Role'.
Program 4: Eating disorders: Mistiedna: Anna Ellul Lanfranco u Darleen Zerafa - Dar Kenn Ghal Sahhtek; Espert: Dr. Anton Grech.
Program 5: Il-cancer: Mistiedna: Jeanette u Maryrose; Espert: Dr Katya De Giovanni, occupational psychologist.
Program 6: It-transgender: Mistiedna: Sharon Camenzuli; Espert: Matthew Bartolo.
Program 7: Is-sahha mentali - il-bipolar disorder: Mistiedna: Mary Lourdes Cassar, Fondazzjoni Nazareth u Melanie Cassar; Espert: Dr. Anton Grech.
Program 8: Il-vjolenza domestika: Mistiedna: Charmaine; Espert: Roberta Farrugia Debono, psikologa.
Program 9: Persuni Gay: Mistiedna: Josianne Perugin and Lina Camilleri; Espert: Dr Nicholas Briffa.
Program 10: L-Addozzjoni: Mistiedna: Christine Xuereb u Ben Stivala; Espert: Maria Attard.
Program 11: Teenage Pregnancies: Mistiedna: Louise Bugeja; Espert: Maria Attard.
Program 12: Ir-relazzjonijiet: Mistiedna: Audrey u Stephanie; Espert: Dr Nicholas Briffa.
Program 13: L-annimali: Mistiedna: Rita Giordano u Joanna Vassallo; Espert: Manuel Buhagiar.
Program 14: Sisters of Angela House: Mistiedna: Madre Magdalen Cauchi u Sr Edelweiss Grech; Espert: Dr Charles Azzopardi.
Program 15: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) u Autism Spectrum Disorder: Mistiedna: Valerie Brincat u Louisa Enriques; Espert: Oliver Scicluna (ASD)
Program 16: Il-volontarjat: Mistiedna: Nancy Micallef u Martina; Espert: Mauro Pace Parascandolo.
Program 17: Membri ta' familji t'artisti: Mistiedna: Mariella, omm Corazon Mizzi, kantanta, u Francesca, it-tifla ta' Marilou Coppini, attrici; Espert: Sergio Grech.
Program 18: Ir-razzizmu: Mistiedna: Sarah Ezabe u Naomi Bugre; Espert: Dr Maria Pisani.


Rittmi Mlewna II

Is-sensiela Rittmi Mlewna tkompli fl-iskeda ta' Frar ta' Campus FM. F'dawn il-programmi tinstema' muzika ta' diversi generi, l-aktar xogholijiet klassici. Barra minn hekk, kull programm jinkludi tahdita ma' mistieden specjali dwar xi aspett artistiku bhal muzika, esibiti f'muzewijiet, arkitettura, arti viziva u l-arti fil-hajja kontemporanja.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio J. Camilleri.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Ms. Anna Borg Cardona - Zifniet Maltin Tas-Seklu Sittax. (1)
Program 2: Ms. Anna Borg Cardona - Zifniet Maltin Tas-Seklu Sittax. (2)
Program 3: Ms. Daniela Attard - L-Industrija Tal-Comics u Cartoons.
Program 4: Ms. Daniela Attard - Il-Comics F'Malta.
Program 5: Dr. Theresa Vella - Il-Pittur Charles Brockdorff.
Program 6: Ms. Nikki Petroni - Il-Biennale Tal-Arti Sagra 2015-2016.
Program 7: Ms. Anna Borg Cardona - Strumenti Maltin Assocjati mal-Milied.
Program 8: Ms. Anna Borg Cardona - Strumenti Maltin Ohra Assocjati Mal-Gimgha Mqaddsa.
Program 9: Dr. Theresa Vella - Il-Pittur Michele Bellanti.
Program 10: Ms. Nikki Petroni - L-Artist Josef Kalleya.
Program 11: Ms. Anna Borg Cardona - Evoluzzjoni Tal-Baned Maltin Sas-Seklu Dsatax. (1)
Program 12: Ms. Anna Borg Cardona - Evoluzzjoni Tal-Baned Maltin Sas-Seklu Dsatax. (2)
Program 13: Dr. Theresa Vella: L-Arkitettura Tal-Palazz Presidenzjali Fil-Belt.
Program 14: Ms. Nikki Petroni - L-Arti Fl-Ibliet.
Program 15: Ms. Anna Borg Cardona - Il-Kollezzjoni Muzikali Ta' Anna Borg Cardona u Strumenti Differenti. (1)
Program 16: Ms. Anna Borg Cardona - Il-Kollezzjoni Muzikali Ta' Anna Borg Cardona u Strumenti Differenti. (2)
Program 17: Dr. Theresa Vella - Il-Patrunagg Artistiku Fi Zmien L-Ordni Ta' San Gwann.