CampusFM 103.7

 

Fuq il-Finanzi

Programm imtella’ mill-Awtorità ghas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta fejn jigu diskussi temi varji li primarjament jirrigwardaw is-servizzi finanzjarji mil-lenti tal-konsumatur. Se jigu diskussi wkoll temi partikolari li ghandhom ikunu ta’ interess ghall-konsumatur tas-servizzi finanzjarji.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Geoffrey Bezzina.Fuq il-Finanzi I

Back to Main Webcast Page

Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-assikurazzjoni.
Program 2: Il-frodi ekonomici.
Program 3: L-investimenti. (1)
Program 4: L-investimenti. (2)
Program 5: It-Trusts. (1)
Program 6: It-Trusts. (2)
Program 7: It-Taxxa.
Program 8: Corporate Governance. (1)
Program 9: Corporate Governance. (2)
Program 10: Trade Finance. (1)
Program 11: Trade Finance. (2)
Program 12: Il-banek u l-bankiera. (1)
Program 13: Il-banek u l-bankiera. (2)
Program 14: Investimenti mil-lenti ekonomika.
Program 15: Rwol tax-shareholder.
Program 16: L-opportunitajiet u l-isfidi ghall-investimenti fi swieq emergenti – Iraq.
Program 17: Integrazzjoni tas-swieq.


Fuq il-Finanzi II

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Sistema finanzjarja Islamika. (1)
Program 2: Sistema finanzjarja Islamika. (2)
Program 3: Is-sistema fiskali f'Malta. (1)
Program 4: Is-sistema fiskali f'Malta. (2)
Program 5: Rapporti Finanzjarji tal-Banek. (1)
Program 6: Il-kapital tal-Banek.
Program 7: Sit elettroniku: www.blackdigits.com.mt.
Program 8: Ratios.
Program 9: Il-Bank Centrali ta' Malta bhala parti mill-Ewrosistema.
Program 10: Ir-rwol tal-Bank Centrali Ewropew.
Program 11: L-istrutturi legali u amministrattivi fil-glieda kontra l-hasil tal-flus. (1)
Program 12: L-istrutturi legali u amministrattivi fil-glieda kontra l-hasil tal-flus. (2)
Program 13: Hemm relazzjoni bejn il-korruzzjoni u l-prezzijiet tal-ishma?
Program 14: Co-ops and limited liability companies.
Program 15: Private Limited Liability Companies. (1)
Program 16: Meta kumpanija tfalli.
Program 17: Ir-rwol ta' l-awditur.


Fuq il-Finanzi III

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: Il-Borza ta' Malta. (1)
Program 2: Il-Borza ta' Malta. (2)
Program 3: Kif taqra u tinterpreta rendikonti finanzjarji ta' kumpaniji. (1)
Program 4: Kif taqra u tinterpreta rendikonti finanzjarji ta' kumpaniji. (2)
Program 5: Kif tibni portfoll ta' investimenti. (1)
Program 6: Kif tibni portfoll ta' investimenti. (2)
Program 7: Ir-riskju fl-investimenti.
Program 8: Is-servizz ta' parir fl-investimenti.
Program 9: Aspetti importanti fil-prospett li johrog meta jkun hemm Bond gdida fis-suq. (1)
Program 10: Aspetti importanti fil-prospett li johrog meta jkun hemm Bond gdida fis-suq. (2)
Program 11: L-asskiruazzjoni f'Malta: l-isfidi u analizi. (1)
Program 12: L-asskiruazzjoni f'Malta: l-isfidi u analizi. (2)
Program 13: L-Assikurazzjoni tal-vetturi u hlas ta’ danni f’kas ta’ incidenti. (1)
Program 14: L-Assikurazzjoni tal-vetturi u hlas ta’ danni f’kas ta’ incidenti. (2)
Program 15: Ir-regolamenti fis-sistema finanzjarja. (1)
Program 16: Ir-regolamenti fis-sistema finanzjarja. (2)
Program 17: Malta Association of Small Shareholders.


Fuq il-Finanzi IV

Programm imtella’ mill-Awtorità ghas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta fejn jigu diskussi temi varji li primarjament jirrigwardjaw is-servizzi finanzjarji mil-lenti tal-konsumatur.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Geoffrey Bezzina.

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page... Go to next series...
Program 1: L-influwenza tal-marketing u social media fuq is-servizzi finanzjarji - Peter Calleja. (1)
Program 2: L-influwenza tal-marketing u social media fuq is-servizzi finanzjarji - Peter Calleja. (2).
Program 3: Il-hasil tal-flus - Juanita Bencini. (1)
Program 4: Il-hasil tal-flus - Juanita Bencini. (2).
Program 5: Prattici siewja ghal tezoriera f'ghaqdiet volontarji - Tony Curmi.
Program 6: Il-muniti virtwali - Dr Jonathan Galea. (1)
Program 7: Il-muniti virtwali - Dr Jonathan Galea. (2)
Program 8: Trusts - Dr Stefan Berry. (1)
Program 9: Trusts - Dr Stefan Berry. (2)
Program 10: L-etika fil-qasam finanzjarju - Tony Micallef. (1)
Program 11: L-etika fil-qasam finanzjarju - Tony Micallef. (2)
Program 12: Il-Ligi tal-Kumpaniji – 20 sena wara - Dr David Fabri. (1)
Program 13: Il-Ligi tal-Kumpanniji - 20 sena wara - Dr David Fabri. (2)
Program 14: Is-sistema tal-pensjonijiet f'pajjizna – David Spiteri Gingell. (1)
Program 15: Is-sistema tal-pensjonijiet f'pajjizna – David Spiteri Gingell. (2)
Program 16: FinTech - Carl Mercieca u Chris Meilaq. (1)
Program 17: FinTech - Carl Mercieca u Chris Meilaq. (2)
Program 18: Id-Diretturi ta' Kumpanija - Dr. Chris Borg.


Fuq il-Finanzi V

Back to Main Webcast Page

Go to previous series... Go to top of page...
Program 1: Ir-rwol tad-Diretturi f'Kumpanija - Dr. Chris Borg. (2)
Program 2: Kif taqra u tinterpreta rendikonti finanzjarji ta' kumpanija - Paul Giglio. (1)
Program 3: Kif taqra u tinterpreta rendikonti finanzjarji ta' kumpanija - Paul Giglio. (2)
Program 4: Aspetti legali bankarji - Dr Michael Borg Costanzi. (1)
Program 5: Aspetti legali bankarji - Dr Michael Borg Costanzi. (2)
Program 6: Kuncetti u proceduri ewlenin relatati mal-prevenzjoni mill-hasil tal-flus - Dr Stefan Barry. (1)
Program 7: Kuncetti u proceduri ewlenin relatati mal-prevenzjoni mill-hasil tal-flus - Dr Stefan Barry. (2)
Program 8: Corporate governance - Christopher Borg. (1)
Program 9: Corporate governance - Christopher Borg. (2)
Program 10: L-Assikurazzjoni - Dr Paul Cachia. (1)
Program 11: L-Assikurazzjoni - Dr Paul Cachia. (2)
Program 12: It-teoriji fl-ekonomija fil-prattika: studji fl-arja jew tassew relevanti? - Dr Philip von Brockdorff. (1)
Program 13: It-teoriji fl-ekonomija fil-prattika: studji fl-arja jew tassew relevanti? – Dr Philip von Brockdorff. (2)
Program 14: L-interessi tal-azzjonisti z-zghar - Joe Ciantar, Tarcisio Barbara u Anthony Said (MASS).
Program 15: Il-crowdfunding ZAAR - George Vella, Prof Saviour Zammit u Mr Joe Azzopardi.
Program 16: Ir-rwol tal-Bank Centrali Ewropew fis-supervizjoni tal-banek - Dr Andre' Camilleri.
Program 17: Il-Fakulta tal-Ekonomija, Management and Accountancy (FEMA) fl-Universita' ta' Malta - Dr Frank Bezzina.