CampusFM 103.7

 

Il-Balomba

Programm ta' informazzjoni u ahbarijiet imtellgha mir-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f'Malta. Programm li jaghti harsa lejn l-ahhar zviluppi, grajjiet u ahbarijiet relatati ma' dak li jkun qed isehh fl-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-hidma ta' l-ufficcju tar-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f'Malta.

Produzzjoni u prezentazzjoni ta’ Jesmond Saliba.

Back to Main Webcast Page

Program 1: Martin Bugelli, Kap tar-Rapprezentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Program 2: Mobilising SMEs for Malta. Lessons learned, current challenges and future opportunities.
Program 3: Il-ftehim politiku milhuq dwar il-budget ghall-Unjoni Ewropeja.
Program 4: Il-grajjiet principali li sehhew fl-istituzzjonijiet Ewropej.
Program 5: Aspetti tal-politika Ewropea u qasam ekonomiku u dak tas-sahha.
Program 6: Is-SOLVIT.
Program 7: Is-semestru Ewropew.
Program 8: Il-partnership agreement bejn il-Kummissjoni, MUSAC u l-Gvern.
Program 9: L-Agenzija EUPA.
Program 10: Ahbarijiet mill-Unjoni Ewropea.
Program 11: Ahbarijiet mill-Unjoni Ewropea.
Program 12: Ahbarijiet mill-Unjoni Ewropea.
Program 13: European Maritime Day.
Program 14: The Malta Business Bureau.
Program 15: Jum l-Ewropa.
Program 16: Il-Europe Direct Valletta.
Program 17: Jum Marrittimu Ewropew.